فایل (word) استفاده از روش حفره مصنوعی تکنیک آمپرمتر با مقاومت صفر در مطالعه خوردگی (CO(2 موضعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) استفاده از روش حفره مصنوعی تکنیک آمپرمتر با مقاومت صفر در مطالعه خوردگی (CO(2 موضعی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

خوردگی (CO(2 موضعی یکی از خطرناک ترین نوع خوردگی برای فولادهای مورد استفاده در خطوط لوله در صنعت نفت گاز است. محصولات خوردگی تشکیل شده در محیط (CO(2 عمدتا کربنات آهن بوده عوامل بسیاری بر تشکیل خواص آن تاثیر گذار می باشد. پس از تشکیل رسوب, تخریب آن در بعضی مناطق به دلایل مختلف نظیر سرعت سیال باعث به وجود آمدن خوردگی هایموضعی به واسطه اثر گالوانیک بین محل های پوشیده از رسوب نقاط مجاور می شود. مطالعه این نوع از خوردگی موضعی وبررسی تاثیر عوامل موثر بر آن نیازمند روش های مطالعه خوردگی به مراتب جدید تر کاربردی تر می باشد. هدف از این تحقیقمعرفی روش حفره مصنوعی تکنیک آمپرمتر با مقاومت صفر جهت مطالعه این نوع از خوردگی موضعی بر سطح فولاد X65 میباشد. مقدار جریان اندازه گیری شده در محلول های رقیق از نمک ناچیز بیانگر عدم فعال شدن مکانیزم خوردگی گالوانیک وقعخوردگی موضعی (CO(2 بود. ولیکن با افزایش غلظت نمک به تبع آن افزایش یون کلر در محلول, این جریان حملات گالوانیک افزایش یافته منجر به وقوع خوردگی (CO(2 موضعی بر روی سطح نمونه بدون رسوب شد. مقدار مثبت جریان بیانگر آن است که با توجه به محل اتصال نمونه ها به دستگاه, نمونه بدون رسوب در حکم آند نمونه رسوب دار کاتد می باشد. هم زدن محلول باعثکندی روند تشکیل محصولات خوردگی محافظ بر روی سطح شده منجر به افزایش چگالی جریان گالوانیک می شود به تبع آنحملات گالوانیک وقوع خوردگی موضعی روی سطح آند نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی