فایل (word) استفاده از کربنات سدیم در روش محصول میانی برای سنتز رنگدانه آبی پایه زیرکونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) استفاده از کربنات سدیم در روش محصول میانی برای سنتز رنگدانه آبی پایه زیرکونی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ساختار پایه بسیاری از رنگدانه های سرامیکی, زیرکون ((ZrSiO(4) می باشد که شناخته شده ترین آنها رنگدانهآبی است که در آن یون وانادیوم در ساختار زیرکون داپت شده است. در سنتز رنگدانه های سرامیکی به روشمحصول میانی از پودر زیرکون ارزان قیمت به جای زیرکونیا ((ZrO(2) استفاده میشود. به این منظور, ابتدا زیرکوندر حضور ترکیبات قلیایی حرارت داده میشود تا فاز سیلیکوزیرکونات قلیایی به عنوان محصول میانی تشکیلگردد. فقط از هیدرواکسیدهای قلیایی برای سنتز محصول میانی استفاده شده بود. خورنده بودن آسیب رساندنبه پوست از جمله مشکلات هیدرواکسیدهای قلیایی میباشد. در این پژوهش, محصول میانی در نتیجه واکنشزیرکون با کربنات سدیم ((Na(2)CO(3) تهیه شد محصول میانی با موفقیت سنتز شد. در مرحله بعدهیدروکلریک اسید برای تجزیه محصول میانی استفاده شد پس از خشک شدن افزودن عامل رنگزای پنتااکسید وانادیوم یکنواخت سازی پودر حاصله, با کلسیناسیون در دمای بالا رنگدانه آبی مورد نظر به دستآمد. تمامی پارامترهای موثر مورد بررسی قرار گرفت رنگدانه های حاصله دارای کیفیت یکنواختی مناسبی بودند.

لینک کمکی