فایل (word) ایجاد پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلیاژسازی مکانیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ایجاد پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلیاژسازی مکانیکی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش آلیاژ Ni-Nb با روش آلیاژسازی مکانیکی طبق دو مسیر بر روی زیرلایه فولادی پوشش داده شد. در مسیر اولپودر عناصر نیکل نیوبیوم با نسبت اتمی 60 به 40 درون محفظه به همراه زیرلایه فولادی که در کف محفظه تعبیه شده بود, قرارگرفت. آزمون پراش پرتو ایکس انجام شد. پس از ارزیابی نتایج مشاهده شد پوشش آمورف Ni-Nb پس از 60 ساعت آلیاژسازیمکانیکی بر روی سطح زیرلایه تشکیل شد. در مسیر دوم پودر آمورف Ni-Nb به همراه زیرلایه فولادی در محفظه قرار گرفت وپس از 10 ساعت آلیاژسازی مکانیکی پوشش آمورف بر روی سطح زیرلایه تشکیل شد. پوشش آمورف تشکیل شده از مسیر اول,دارای تخلخل ضخامت کمتر چسبندگی بیشتری است در حالی که پوشش ایجاد شده از مسیر دوم دارای تخلخل ضخامتبیشتر چسبندگی فشردگی کمتری است. پس از تشکیل پوشش, آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس صورت گرفت وجود عناصرنیکل نیوبیوم در پوشش اثبات شد.

لینک کمکی