فایل (word) ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- اکسید آهن به روش رسوبدهی همزمان الکتریکی بررسی خواص پوشش ایجاد شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- اکسید آهن به روش رسوبدهی همزمان الکتریکی بررسی خواص پوشش ایجاد شده :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این تحقیق پوشش کامپوزیتی نیکل- اکسید آهن از طریق رسوبدهی الکترولیتی ذرات اکسید آهن در حمام واتس ایجاد شده است. تاثیر غلظت ذرات اکسید آهن بر میزان رسوبدهی مورد مطالعه قرار گرفته است. سختی نمونه ها, توزیع ذرات در پوشش مقاومت به خوردگی پوشش ها با الگوهای پراش اشعه میکروسختی سنج دستگاه پتانسیو استات مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق آزمایشات صورت گرفته مقدار بهینه غلظت پودر در حمام آبکاری 20 گرم بر لیتر تخمین زده شده است. با کنترل میزان غلظت پودر در حمام آبکاری می توان به حداکثر خواص شیمیایی مکانیکی اعم از مقاومت خوردگی میکروسختی دست یافت. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقاومت به خوردگی در نمونه آبکاری شده در حمام حاوی 20 گرم بر لیتر ذره اکسید آهن بوده است.

لینک کمکی