فایل (word) بازیافت سرباره جوشکاری زیر پودری بررسی ظاهر, ریز ساختار خواص مکانیکی جوش حاصل از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بازیافت سرباره جوشکاری زیر پودری بررسی ظاهر, ریز ساختار خواص مکانیکی جوش حاصل از آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هشتاد درصد از پودر مورد استفاده در جوشکاری زیرپودری (SAW) تبدیل به سرباره می شود. قسمت عمده این سرباره در بیابان هادفن می گردد. در حالی که تجزیه مواد موجود درآن باعث آلودگی محیط زیست آبهای زیر زمینی می گردد. با توجه به این مسالهکه پودرهای جوشکاری زیرپودری از مواد معدنی گران کمیاب تولید می شوند, بازیافت سرباره می تواند علاوه بر مصرف مجددقسمت عمده مواد اولیه, مانع از آلودگی محیط زیست توسط این سرباره ها شود. در این تحقیق فازهای مینرالی عناصر تشکیلدهنده سرباره با آنالیزهای XRD XRF مطالعه گشت. سپس سرباره پودر گشته پس از جداسازی ذرات آهنی, ترکیب ومورفولوژی سرباره نزدیک به پودر جوشکاری اورجینال بازسازی شد در جوشکاری فولاد ST37 مورد آزمایش قرار گرفت. ظاهر فلزجوش حاصل از پودر بازیافتی تحت بازرسی غیر مخرب PT, VT خواص مکانیکی آن با تست های کشش وضربه بررسی شد.همچنین ریز ساختار فلز جوش با میکروسکوپ الکترونی نوری OP میکروسکوپ الکترونی SEM آنالیز EDS مطالعه گشت.نتایج بدست آمده از فلز جوش پودر بازیافتی با پودر اورجینال مقایسه شد. نتایج بدست آمده حاکی از قابلیت استفاده پودر بازیافتیدر جوشکاری زیرپودری می باشد. هدف از این مطالعه حفاظت محیط زیست, مدیریت راهبردی برمنابع قابل مصرف مجدد,جلوگیری از اصراف مواد مفید گران قیمت بهبود کیفیت زندگی جهانی از طریق نوآوری می باشد.

لینک کمکی