فایل (word) برررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت کننده ذرات نانو خاک رس بعد از عملیات حرارتی رسوب سختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) برررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت کننده ذرات نانو خاک رس بعد از عملیات حرارتی رسوب سختی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله, ذرات نانو با ذرات مس با ابعاد میکرو به روش آسیاب کاری مکانیکی مخلوط شدند سپس پودرحاصل به روش ریخته گری گردابی به آلیاژ آلومینیومی مورد استفاده در سرسیلندر اضافه شد. ریخته گری دردمای 800 درجه سانتی گراد در دو زمان مختلف دقیقه آماده گردید. سپس به منظور توزیع مناسب ذراتدر زمینه, عملیات حرارتی رسوب سختی روی نمونه ها انجام شد. ارزیابی ریزساختاری نمونه ها توسط میکروسکوپنوری الکترونی میدانی روبشی صورت گرفت. همچنین به منظور تاثیر زمان همزدن بر خواص نانوکامپوزیت زمینهآلومینیومی, رفتار مکانیکی نمونه ها شامل نرخ سایش, ضریب اصطکاک توسط دستگاه پین روی دیسک ومیکروسختی نمونه ها توسط آزمون میکروویکرز مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ نوری حاکی آن استکه افزایش زمان همزدن موجب درشت تر شدن اندازه فازهای بین فلزی فاز سیلیسیم زمینه می شود. همچنینتصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ذرات نانو در زمینه به خوبی پخش شده اند افزایش مدت همزدنموجب بهبود خواص مکانیکی به دلیل افزایش یکنواختی ریزساختار می شود. بررسی رفتار تریبولوژیکی حضورذرات نانو, موجب تغییر میزان سختی, کاهش نرخ سایش ضریب اصطکاک می شود مکانیزم سایش خراشان ازحالت شخم زنی به نوع میکروبرش تغییر می یابد.

لینک کمکی