فایل (word) بررسی اثر پارامترهای الکتروریسی بر مورفولوژی پلیمر پلی کاپرولاکتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر پارامترهای الکتروریسی بر مورفولوژی پلیمر پلی کاپرولاکتون :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پلی کاپرولاکتون یکی از پلیمرهای پرکاربرد در دنیای مواد زیستی, به خصوص ساخت داربست رگ های خونیمی باشد. در میان روش های مختلف به منظور ساخت داربست ها, الکتروریسی یک روش منحصر به فرد برای اینمنظور است لذا, در تحقیق حاضر به ساخت داربست پلی کاپرولاکتون به روش الکتروریسی پرداخته شد. با توجهبه اینکه مورفولوژی الیاف حاضر بسیار متاثر از پارامترهای الکتروریسی بوده بنابراین, به منظور دستیابی بهمورفولوژی بهینه اثر پارامترهای الکتروریسی نظیر ولتاژ, فاصله نوک سوزن تا جمع آورندهی الیاف نرخ تغذیهمورد بررسی قرار گرفت. در این راستا فرایند الکتروریسی تحت ولتاژهای 13kv؛ 18 نرخ تغذیه 1ml/h فاصله-های 10cm 18 انجام گرفت. مورفولوژی قطر الیاف حاضر پس از فرایند الکتروریسی به کمک میکروسکوپالکترونی روبشی (SEM) نرم افزار ImageJ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از ارزیابی میکروسکوپینشان دهنده وابستگی شدید اندازه الیاف, حفره های مابین الیاف شکل دانه های تسبیح شکل (bead) به ولتاژ,نرخ تغذیه فاصله می باشد.

لینک کمکی