فایل (word) ساخت نانوکامپوزیت پایه Ni تقویت شده تا ذرات (ZrO(2 با ترکیب گرادیانی بررسی رفتار خوردگی ریز ساختاری آنرفتار خوردگی ریسساختاری آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ساخت نانوکامپوزیت پایه Ni تقویت شده تا ذرات (ZrO(2 با ترکیب گرادیانی بررسی رفتار خوردگی ریز ساختاری آنرفتار خوردگی ریسساختاری آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

آلیاژهای پایه نیکل کامپوزیت های آن به دلیل برخورداری از پایداری استحکام خوب در دماهای بالا, مقاومت به خوردگی اکسیداسیون به عنوان سوپرآلیاژهای مهم در نظر گرفته می شوند که در ساخت قطعات داغ توربین های گازی نظیر پره کاربرد دارند. در این تحقیق, نانوکامپوزیت گرادیانی (Ni-2%Cr/ZrO(2)(FGM با درصدهای مختلف (ZrO(2؛ (11, 15 19 درصد) توسط تف جوشی پلاسمای جرقه ای (SPS) تولید شد. تاثیر ذرات (ZrO(2 گرادیانی بودن نمونه ها روی مقاومت خوردگی کامپوزیت زمینه Ni-20%Cr ارزیابی گردید. از طرفی برای بهبود ترشوندگی ذرات اکسید زیرکونیم, از اعمال پوشش فلزی نیکل با روش الکترولس روی سطح ذرات تقویت کننده استفاده شد که منجر به توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده در زمینه کامپوزیتی کاهش عیوب متالورژی پودر گردید. ریزساختار توزیع ذرات (ZrO(2 در کامپوزیت توسط SEM بررسی گردید. عملکرد خوردگی کامپوزیت توسط دستگاه پتانسیو استات در محلول 3/5NaCl% محاسبه شد. همچنین آزمون چگالی سنجش روی نمونه ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که حضور نانوذرات اکسید زیرکونیم در کنار ذرات میکروبی از همین پودر در لایه های مختلف این نانو کامپوزیت ها باعث افزایش چگالی نسبی بهبود خواص ریزساختاری آنها شده است. همچنین, نتایج نشان داد که با افزایش درصد نانواکسید زیرکونیم تا میزان 15 درصد وزنی مقاومت به خوردگی کامپوزیت بهبود می یابد. در حالی که مقاومت به خوردگی کامپوزیت هایی با درصد بیشتری از تقویت کننده به دلیل تشکیل آگلومره هایی از تقویت کننده های اضافی تشکیل حفرات, کاهش داشته است.

لینک کمکی