فایل (word) سنتز FeAl خالص با چگالی بیش از 95 به کمک بهینه سازی فشارپرس اولیه, اندازه ذرات آهن آلومینیوم دمای پیش گرمایش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز FeAl خالص با چگالی بیش از 95 به کمک بهینه سازی فشارپرس اولیه, اندازه ذرات آهن آلومینیوم دمای پیش گرمایش :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مطالعه FeAl با چگالی بیش از 95 با بهینه سازی فشار پرس, اندازه ذرات آهن آلومینیوم دمای پیش گرمایش سنتز شده است. برای انجام این کار, اندازه ذرات 10 50m برای آهن آلومینیم در نظر گرفته شد.دماهای پیش گرمایش 25, 287 550 درجه سانتیگراد فشارهای پرس جهت فشردهسازی پودر اولیه, 400, 500 600 مگاپاسکال لحاظ شد. در اولین مرحله با توجه به ظاهر, نمونه های فاقد کیفیت از دور آزمایشات کنار رفت در ادامه با توجه به ترکیب, چگالی, سختی مقاومت به اکسیداسیون, نمونه بهینه تعیین شد. FeAl بهینه دارای چگالی بیش از 95 بود که این امر با به کارگیری اندازه ذرات 10m از آهن آلومینیم, دمای پیش گرمایش 550 درجه سانتیگراد فشار پرس 500 مگاپاسکال محقق شد. مدت زمان پیش گرمایش سنتز نیز به ترتیب ساعت بود.

لینک کمکی