فایل (word) سنتز ترکیب Ni-Cr-Si به وسیله آلیاژسازی مکانیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز ترکیب Ni-Cr-Si به وسیله آلیاژسازی مکانیکی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این کار پژوهشی, ترکیبات (Ni(50)Cr(25)Si(25 با استفاده از آسیاب سیارهای گلوله ای مورد آلیاژسازی مکانیکی قرارگرفتند. تغییرات ساختاری ذرات پودر در طول آلیاژسازی مکانیکی به وسیله آزمون پراش پرتو ایکس (XRD)بررسی گردید. نتایج حاکی از تشکیل ترکیب بین فلزی نانو کریستال (Ni(2)Si-Cr(7)Ni(3 منظم CrSi نامنظم از ترکیب (Ni(50)Cr(25)Si(25 پس از آلیاژسازی مکانیکی بود. ریخت شناسی ریزساختار ذرات پودر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد در 20 ساعت آلیاژسازی مکانیکی ترکیبات بین فلزی تشکیل شد اما هنوز پیک مواد اولیه وجود داشت با ادامه فرایند تا 70 ساعت تولید ترکیبات بین فلزی کامل انجام شد.

لینک کمکی