فایل (word) سنتز مشخصه یابی (Ti(3)AlC(2 به روش آلیاژ سازی مکانیکی تف جوشی پلاسمایی جرقه ای (SPS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز مشخصه یابی (Ti(3)AlC(2 به روش آلیاژ سازی مکانیکی تف جوشی پلاسمایی جرقه ای (SPS) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش سنتز ترکیب سه تایی (Ti(3)AlC(2 با ساختار فازی MAX به روش آلیاژسازی مکانیکی تف جوشی پلاسمایی جرقه ای (SPS) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مخلوط پودری تیتانیم, گرافیت آلومینیوم خالص با نسبت استوکیومتری مطابق باترکیب (Ti(3)AlC(2 توسط آسیای سیاره ای پر انرژی با نسبت گلوله به پودر 10:1 سرعت 500 دور بر دقیقه, به مدت ساعتمورد آسیاکاری قرار گرفت. سپس پودر آسیا شده تحت فشار 26 مگاپاسکال دمای 1250 درجه سانتیگراد به مدت زمان 10دقیقه به روش SPS متراکم شد تا توده بالک از این ماده تشکیل شود. به منظور مشخصه یابی فازهای تشکیل شده از پراش پرتوایکس (XRD) نیز از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به طیف سنجی پراش انرژی (EDS) برای بررسی هایمیکروسکوپی آنالیز عنصری استفاده گردید. نتایج الگوهای پراش پرتو ایکس نشان داد که پس از 10 ساعت آسیاکاری فازهای(Ti(3)AlC(2 TiC بوجود آمدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز تشکیل ترکیب (Ti(3)AlC(2 با ساختارلایه ای فازهایMAX را تایید می کند. اندازه گیری دانسیته نسبی نشان داد که توده بالک دارای دانسیته نسبی 99/2 درصد بود.

لینک کمکی