فایل (word) سنتز مشخصه یابی نانوذرات نقره- دی اکسید تیتانیم- اکسید روی به روش های مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سنتز مشخصه یابی نانوذرات نقره- دی اکسید تیتانیم- اکسید روی به روش های مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نانوذرات به دلیل خواص منحصر به فرد نوری, الکترونیکی, اپتیکی, کاتالیزوری حرارتی, اندازه ذرات مناسب ومورفولوژی هایی که می توانند با درجه بالایی از کنترل تهیه شوند برای برنامه های کاربردی به عنوانآنتی باکتریال جذاب هستند. در این تحقیق نانوذرات کلویید نقره به روش احیا شیمیایی, نانوذرات دی اکسیدتیتانیم به روش مکانیکی-شیمیایی نانوذرات اکسید روی به روش رسوبی سنتز شدند. ساختار مورفولوژینانوذرات سنتز شده به ترتیب با استفاده از مشخصه یابی پراش اشعه ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) بررسی شد. الگوی پراش اشعه ایکس حضور دی اکسید تیتانیم اکسیدروی را تایید کرد که نشان دهنده خلوص بالایی از مواد نام برده شده می باشد حضور کلویید نقره توسطاسپکتروفتومتر اشعه ماورا بنفش (UV-Vis) به اثبات رسید. همچنین میانگین اندازه ذرات نقره دی اکسید تیتانیم اکسید روی به ترتیب 24, 23 15 نانومتر می باشد که نشان دهنده اندازه ذرات درمقیاس نانو می باشد. با مقایسه با ذرات تولید شده توسط سایر محققین مشخص شد که این ذرات با اینمشخصات برای کاربرد های بیولوژیکی پزشکی مناسب هستند.

لینک کمکی