فایل (word) شبیه سازی دینامیک مولکولی تاثیر پراکندگی نانوذرات SiC بر مکانیزم استحکام بخشی نانوکامپوزیت آلومینیوم-سیلیکون کاربید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شبیه سازی دینامیک مولکولی تاثیر پراکندگی نانوذرات SiC بر مکانیزم استحکام بخشی نانوکامپوزیت آلومینیوم-سیلیکون کاربید :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه نانوکامپوزیت ها کاربردهای وسیع نوین بسیاری در عرصه های علمی صنعتی دارند. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها متاثراز روش تولید عناصر سازنده آنها است. تولید ساخت این نوع مواد با خواص مورد نیاز, هزینه های اقتصادی زمانی بسیاریخواهد داشت. از اینرو است که شبیه سازی رفتار فیزیکی مکانیکی این مواد قبل از ساخت مورد توجه بسیار قرار گرفته است. یکیاز پرکاربردترین روشها در حوزه مهندسی, روش شبیه سازی دینامیک مولکولی است. در مقاله حاضر از این روش به منظور تعیینخواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه فلزی Al-SiC با درصدهای مختلف تقویت کننده استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد خواص مکانیکی نانوکامپوزیت با افزایش پراکندگی منظم نانوذرات در زمینه افزایش یافته است. با پراکندگینامنظم نانوذرات احتمال آگلومراسیون ایجاد میشود که تنش تسلیم را به شدت کاهش میدهد.

لینک کمکی