فایل (word) فعالسازی تک مرحله ای سطح نانوذرات زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به منظور ایجاد پوشش نیکل الکترولس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) فعالسازی تک مرحله ای سطح نانوذرات زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به منظور ایجاد پوشش نیکل الکترولس :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پوشش الکترولس با کاربردها مقاصد مختلفی می تواند بر روی پودرهای سرامیکی ایجاد شود. با توجه به لزومآماده سازی سطح در مواد نارسانا که معمولا فرایندی چند مرحله ای است, کاهش ابعاد ذرات می تواند باعثپیچیدگی هایی در این فرایند برای نانوذرات سرامیکی شود. در این پژوهش ایجاد پوشش الکترولس نیکل بر روینانوذرات اکسید زیرکونیوم پایدار شده با ایتریا (YSZ) با دو روش فعالسازی تک مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت که یک مورد آن بهینه سازی فرایندی است که پیشتر برای پودرهای میکرونی به کار رفته مورد دوم روشی جدیداست که در پژوهش حاضر ارایه شده. طیف های پراش پرتو ایکس (XRD) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نشان داد که پوشش مورد نظر بر روی سطح نانوذرات ایجاد شده فعالسازی با روش های اشاره شده با موفقیت انجام شده است. همچنین نمودارهای مغناطش رسم شده با مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) موید حضور ذرات نیکل بر روی سطح نانوپودر سرامیکی اولیه است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که هیدروکسید پالادیوم نیز می تواند به عنوان کاتالیست برای واکنش های پوشش الکترولس عمل کند. نتایج طیف سنجی جذباتمی (AAS) نشان داد که کارایی حمام الکترولس نیکل در این مورد تا حدود زیادی مستقل از میزان کاتالیست موجود بر روی ذرات اولیه بوده است.

لینک کمکی