فایل (word) فعالسازی سطح پودر کاربیدتنگستن جهت انجام فرایند الکترولس نیکل فسفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) فعالسازی سطح پودر کاربیدتنگستن جهت انجام فرایند الکترولس نیکل فسفر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه پودر کاربیدتنگستن دارای سطح فعال خود کاتالیک نیست برای انجام فرایند الکترولس نیازمندآماده سازی اولیهمیباشد, بدین منظور عملیات حساس سازی فعال سازی سطح پودر کاربیدتنگستن توسط محلول های اسیدی انجام شد. در اینتحقیق از محلول اسیدی ((HCL+HNO(3+ اسید استیک آب مقطر), محلول اسیدی معروف به کلریدقلع (SnCl(2.H2(o) محلولاسیدی (HF+HCL+آب مقطر) استفاده گردید. بررسی های میکروسکوپی نشان میدهد که محلول اسیدی کلریدقلع سطح زبرتر وخشن تری ایجاد می کند برای فعال سازی پودر کاربیدتنگستن جهت عملیات الکترولس مناسبتر است. نتایج حاصل از آزمون AASنیز مطلب فوق را تایید کرد درصد نیکل بیشتری را نشان میدهد. همچنین به منظور عملیات الکترولس بر روی ذرات پودرکاربیدتنگستن از کلریدقلع استفاده گردید که نشان میهد استفاده از این محلول سطح پودر کاربیدتنگستن را بیشتر فعال کرده ودر فرایند الکترولس نیکل بیشتری بر روی سطح ذرات رسوب میکند لایه ایجاد شده از یکنواختی بیشتری برخوردار است. اینمطلب بیانگر آن است که کلریدقلع تاثیر بهتری دارد.

لینک کمکی