فایل (word) مدل سازی ترمودینامیکی نمودار فازی نانو آلیاژهای دوتایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل سازی ترمودینامیکی نمودار فازی نانو آلیاژهای دوتایی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک مدل ترمودینامیکی اصلاح شده جهت محاسبه نمودار فازی نانو آلیاژهای دوتایی ارایه شدهاست. این مدل محدودیت اصلی مدلهای قبلی یعنی عدم امکان استفاده برای نانو ذرات کوچکتر از 10 نانومتر را رفع میکند. همچنین مدل ارایه شده علاوه بر نانو ذرات برای آلیاژهای توده ای نانو ساختار نیز قابلاستفاده میباشد. مدل ارایه شده برای پیش بینی نمودار فازی سیستم های آلیاژی طلا مس, نیکل مس,نقره مس, طلا پلاتین طلا نقره مورد استفاده قرار گرفت نتایج آن با نتایج حاصل از مدل هایترمودینامیکی پیشین, مدلهای اتمی نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل ارایه شده درمحاسبه نمودار نانو ذرات کوچکتر از 10 نانومتر از دقت بهتری در مقایسه با مدلهای ترمودینامیکی قبلیبرخوردار است. همچنین پیش بینی نمودار فازی آلیاژ توده ای نانو ساختار نیکل مس برای اولین بار انجامشد. نتایج نشان داد نمودار فازی آلیاژ نانوساختار نیز مانند نانو ذرات وابسته به ابعاد دانه هاست اما اینوابستگی به اندازه در مقایسه با نانو ذرات از شدت کمتری برخوردار است.

لینک کمکی