فایل (word) تکنولوژی آموزشی در فرآیند آموزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تکنولوژی آموزشی در فرآیند آموزش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت های علمی تکنولوژیکی در عصر حاضر وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابطه توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند این امر زمانی تحقق می یابد که معلمان مهارتهای لازم را برای کاربرد این وسایل داشته باشند سرچشمه تمام تحولات نوآوری های آموزشی در جامعه تجارب نتایج تحقیقات علمی عملی دانشمندان صاحبنظران علوم اجتماعی علوم تربیتی است در نگرش جدید آموزشی مدرسه برای شاگرد است نه شاگرد برای مدرسه بنابراین توجه به رغبت پرورش عواطف استعدادهای کودک بسیار مهم تر از دانشی است که کودک باید یاد بگیرد در این بین مدرسه مهم ترین مکان شایسته ترین جایی است که نتیجه تجارب یافته های دانشمندان مورد ارزیابی قرار می گیرد در تمام نظام آموزشی معلم نقش کلیدی دارد انتظار جامعه از مدرسه معلم این است که نوجوانان را برای زندگی واقعی در جامعه فردا تربیت کند امروزه نگرش اندیشمندا نسبت به اهداف فلسفه مقاصد تربیتی به کلی دگرگون گردیده است این تحولات تفاوت اندیشه ها به سبب نتایج حاصل از کاربرد روشهای تعلیم تربیت در گذشته نیازهای جامعه امروز پیش بینی نیازهای جامعه فردا بوجود آمده است یادگیری زمانی اتفاق می افتد که عوامل چیزی در کنار هم قرار گیرند تجربه نشان داده که استقرار نظام مبتنی بر تکنولوژی از طرفی به نظام سیاسی- اجتماعی هر کشور از طرف دیگر به تجزیه تحلیل نیازها, فضا, موقعیت توان استفاده از تکنولوژی بستگی دارد. اما عامل انسانی )معلم( در استقرار استمرار نظام تکنولوژی آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

لینک کمکی