فایل (word) جایگاه خلاقیت ونوآوری درطرح تحول آموزش وپرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) جایگاه خلاقیت ونوآوری درطرح تحول آموزش وپرورش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

درطرح تحول درآموزش وپرورش برای ایجادخلاقیت چالش ها وفرصت هایی مانند نیروی انسانی روش های تدریس محتوی کتب درسی سیستم ارزشیابی احیای حس پرسشگری برای ایجاد تحول درسیستم آموزش وپرورش وحرکت به سمت خلاقیت نیازمند وجود نیروی انسانی کارآمد وموثر هستیم .افراد موثر برنامه های خوب وروش تدریس های فعال کارآمدی ارایه می وعادات تلقین شده وجود دارد که دراین مقاله به آن ها توجه شده است چراکه این موارد می توانند چرخ تحول راکند یاسرعت بخشند..روش تدریس معلم از نکات قابل اهمیت در پرورش خلاقیت است شیوه های آموزشی تربیتی متداول درنظام آموزشی ما مبتنی بر حفظ مطالب اطاعت محض است که سرکوب کننده های خلاقیت هستند. رشد خلاق در دانش آموزان ازطریق روش تدریس خلاق وبافراهم کردن زمینه های یادگیری اکتشافی در محیط تشویق پرسشگریمهندسی سوال باور تفاوتها تفکر واگرا فعال بودن کلاس امکان پذیر است. روش های تدریسی مانند بارش مغزی آموزش فکری حل مساله آموزش مهارت واقعیت این است که بر اساس شیوه های جدید آموزشی دنیا دیگر نظام های آموزشی انبوهی از اطلاعات ریز را آموزش نمی دهند شیوه حافظه محوری را کنار گذاشته اند بلکه توانایی های پژوهشی که موجب بالا بردن سطح آفرینندگی دانش آموزان می شود بایدجایگزین روش های سنتی کرد. حضور ذهن تشخیص انتخاب استدلال مشارکت را می آموزند بنابراین از نظام آموزشی انتظار می رود حداقلی از مهارت هایی که مردم به آنها نیاز دارند را درمحتوی دروس بگنجاند. وبا گنجاندن بعضی عناوین مانند کارآفرینی یا تغییر نام وعنوان بعضی ازدروس مانند درس هنر نقاشی به پرورش خلا قیت نوآوری زمینه حرکت به این سمت رافراهم نمایند.انسان ذاتا پرسشگر به دنیا می آید .اوج پرسشگری وخلاقیت در ابتدای زندگی انسان شکل می گیرد .کودکان با رفتارهای خود همیشه انسان را مبهوت می کنند. در کشورها پرسشگری است که می تواند راه خود را برای رسیدن به تکامل بیابد افراد برخی از موانع خلاقیت همچون: ترس از انتقاد شکست عدم اعتماد به نفس؛ تمایل به هم رنگی با جماعت خلاقیت در وجود آن هاست ودر همین مرحله مهم زندگی است که انسان شانس تبدیل شدن به یک انسان خلاق را برای همیشه از دست می دهد بروز خلاقیت درگرو پیروزی بر موانع شکستن عادتها سنتهای دست پاگیر است این موانع را به قفلهای ذهنی تعبیر کرده اند که ذهن افراد توسط این قفلها محدود شده حرکت آنها به سمت خلاقیت غیرممکن می گردد.باامید به اینکه درطرح تحول درنظام آموزش وپرورش چالش هارابه فرصت تبدیل کرده زمینه پیشرفت ورسیدن به چشم انداز بیست ساله ایران عزیزهرچه سریعتر فراهم گردد. انشا االله.

لینک کمکی