فایل (word) چالش های آموزشی دانشگاه های آزاد ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) چالش های آموزشی دانشگاه های آزاد ایران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

آموزش در راس امور جوامع قرار داشته جایگاه مهمی در بهسازی توسعه منابع انسانی هر جامعه دارد. بی دلیل نیست که همه کشورها سالانه بخش عظیمی از درآمدهای ملی خود را برای گسترش بهبود امور آموزشی به کار بسته همواره برای افزایش آن, سرمایه گذاری تلاش میکنند؛ زیرا آموزش, نقش زیربنایی در افزایش کارایی اثربخشی دارد؛ لذا نقش مراکز آموزشی به ویژه در سطوح عالی در کمک به رشد توسعه منابع انسانی کارآمد اثربخش, نقشی مضاعف است. در این راستا دانشگاه های آزاد باید قادر باشند به عنوان سازمانهای یادگیرنده, دانش اطلاعات موجود در پیرامون خود دنیا را پیمایش کرده, مورد ارزیابی قرار داده با ترکیب تلفیق آنها, بر حسب نیازهای سازمانی, دانش مورد نیاز خود را تولید کنند تا رسالت تولید ترویج دانش ارایه خدمت را محقق سازند. در این مقاله سعی شده است مقدورات, محدودیتها, مشکلات, موانع چالشهای کنونی آتی دانشگاه های آزاد بررسی شود.

لینک کمکی