فایل (word) راه های تحقق تربیت دینی به عنوان یکی از عومل موثر در سلامت جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) راه های تحقق تربیت دینی به عنوان یکی از عومل موثر در سلامت جامعه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در تربیت کودکان عوامل متعددی از قبیل نهاد خانواده, نهاد مدرسه نهاد جامعه نقش ایفا می کنند که هدف از پژوهش حاضر بررسی تبیین نقش آموزش مدرسه به عنوان یکی از عوامل موثر در تربیت دینی کودکان است که به طور قطع یقین از عوامل اثرگذار در تحقق سلامت جامعه می باشد. از آنجا که در این پژوهش, اطلاعات داده ها از طریق مطالعه خواندن مواد چاپ شده از قبیل کتب اسناد مدارک مقالات موجود در کتابخانه ها, وب سایتهای علمی پژوهشی ...جمع آوری گردیده, روش انجام تحقیق کار پشت میزی یا کتابخانه ای به صورت کیفی می باشد از سوی دیگرچون تجزیه تحلیل اطلاعات در اشکال مختلف غیر کمی یا غیر مقداری هستند ومداخله کنترلی از سوی محقق اعمال نخواهد شد, مدل تحلیل این پژوهش, تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقش مدرسه آموزش در تربیت دینی اخلاقی دانش آموزان بسیار موثر بوده شایسته است با توجه به ویژگیهای نسل جدید امروزی روشهای متناسب مقتضی سن کودکان در مدرسه طراحی شده بکار گرفته شود.

لینک کمکی