فایل (word) مطالعه عددی اثرات فشار کوره واکنشی در بازیابی گوگرد از گازهای اسیدی با استفاده از مدل جریان پلاگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه عددی اثرات فشار کوره واکنشی در بازیابی گوگرد از گازهای اسیدی با استفاده از مدل جریان پلاگ :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت, دانشگاه وصنعت

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه قوانین سخت گیرانه زیست محیطی در مورد گازهای اسیدی حذف ناخالصی موجود در ان یکی از موارد تعیین کننده در صنایع نفت گاز می باشد. یکی از این راهکارها کاهش آلاینده های زیست محیطی بازیافت گوگرد از گاز اسیدی به کمک فرایند کلاوس می باشد. در این مقاله با استفاده از مکانیزم شیمیایی 12 واکنشی 13 جزیی فرض جریان پلاگ اثرات فشار کاری کوره واکنشی بر میزان بازیابی گوگرد با استفاده از نرم افزار COMSOL مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق گازهای اسیدی که شامل شامل 88 درصد H2S, 10.5 درصد CO2, 0.49 درصد گاز N2 1.01 درصد CH4 بوده در یک کوره واکنشی با گاز نمکی که شامل 58.7 درصد H2S, 2.3 درصد CO2 38 درصد NH3, 0.43 درصد N2 0.57 درصد CH4 می باشد بهمراه هوا که شامل 79 درصد N2 21 درصد O2 است با همدیگر واکنش می دهند. دمای کاری کوره واکنشی در جریان پلاگ 350 کلوین در نظر گرفته می شود. دمای خروجی غلظت های مواد محصول واکنش شامل دی اکسید گوگرد, گوگرد دی اکسید کربن میزان تبدیل گاز اسیدی سولفید هیدروژن به گوگرد توسط نرم افزار COMSOL مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش فشار میزان تبدیل گازهای اسیدی افزایش می یابد از انجایی که فشار عامل اصلی در واکنشهایی با دمای زیر 1500 کلوین است اثرات فشار بر میزان تولید گوگرد بوضوح دیده می شود. از طرفی با افزایش فشار در طول راکتور دمای خروجی کوره واکنشی نیز افزایش می یابد که چندان مطلوب نمی باشد.همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که تطابق بسیار خوبی بین حل عددی داده های تجربی وجود دارد.

لینک کمکی