فایل (word) مقایسه ابزارهای درون چاهی GP ESS برای دبی جریانی در مخزن نفتی آسماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه ابزارهای درون چاهی GP ESS برای دبی جریانی در مخزن نفتی آسماری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی نفت,گاز, پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت, دانشگاه وصنعت

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بر سر راه تولید از مخازن نفتی مشکلات فراوانی وجود دارد. یکی از عمده ترین مشکلات بر سر راه تولید سیالات از مخزن مشکل تولید ماسه می باشد.به طور کلی در یک مخزن شنی ذرات شن بر روی هم انباشته شده میزان پیوستگی آنها به یکدیگر در مخازن مختلف حتی در بخش های یک مخزن, متفاوت می باشد. تولید ماسه یکی از علل توقف تولید چاه های نفتی است که طی آن ذرات سازندی (ماسه) بهمراه نفت تولید شده پس از تجمع در ستون چاه توقف تولید را حاصل می گردد, همچنین تولید ماسه به همراه نفت موجب فرسایش خوردگی در تسهیلات سرچاهی خط لوله جریانی می گردد در نهایت تجمع این ذرات در تاسیسات فرآورشی باعث ایجاد هزینه های گزاف بمنظور تمیزسازی آنها می گردد. در این راستا راهکار اولیه بهینه سازی دبی تولید از چاه های مستعد تولید ماسه است لیکن بدلیل سیاست های افزایش تولید نیاز به دبی بیشتر از چاه ها از روش های مکانیکی کنترل ماسه همچون ESS GP در تکمیل چاه استفاده می گردد که در این پروژه ضمن بررسی روش های مختلف نسبت به بررسی انتخاب بهترین روش مکانیکی در میدان نفتی اهواز اقدام خواهیم. برای انتخاب روش کنترل ماسه ابتدا باید به تمامی روش های کنترل ماسه احاطه کافی داشت در راستای تثبیت یا افزایش دبی جریانی عملکرد سیستم ESS بهتر ازGP می باشد.

لینک کمکی