فایل (word) طراحی مدل های کسب کار براساس اقتصاد دیجیتال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) طراحی مدل های کسب کار براساس اقتصاد دیجیتال :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

فنآوری های دیجیتال به طور آشکار مرز زندگی افراد را در سراسر جهان تغییر داده است, بنابراین نیاز است تا شرکتها برای این موضوع حیاتی اقدامات لازم را به کار گیرند. این موضوع نیازمند یک رویکرد سیستماتیک به نوآوری های مدل کسب کار است, باید ابعاد فنی تجاری را به طور یکپارچه مد نظر قرار داد. در حال حاضر یکی از چالش های این رویکرد, فقدان یک زبان مشترک بین کارشناسان فن آوری کارشناسان کسب کار است.این مقاله می کوشد تا اهمیت مدل های کسب کار را در کسب کار دیجیتال بیان نماید, بنابراین در ابتدا به اهمیت نوآوری در مدل های کسب کار اینترنتی در بستر اقتصاد دیجیتال پرداخته شده, سپس به معرفی انواع مدل های کسب کار در دنیای دیجیتال پرداخته شده در فصل بعد یک متدولوژی برای نوآوری در کسب کار پیشنهاد شده مدل کسب کار دیجیتال با رویکرد ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته با این رویکرد مولفه های کلیدی برای دیجیتالی کردن مدل کسب کار معرفی شده, پیش ران های ارزش دیجیتال نیز ارایه شده است. سپس بر اساس مولفه های کلیدی پیش رانها یک ماتریس به عنوان پیشران ارزش دیجیتال به دست آمده که تاثیر هر مولفه کلیدی دیجیتال را بر اجزای مدل های مختلف کسب کار بیان می کند. در بخش انتهایی به اصول طراحی ارایه خدمات در یک محیط کسب کار دیجیتال با به کارگیری مولفه ها پیشران ها, پرداخته شده است.

لینک کمکی