فایل (word) عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری عملکرد سرمایه گذران در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری عملکرد سرمایه گذران در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرارگرفته است اما رفتار مالی که رفتار انسانها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است در صدد این می باشد که چگونه احساسات اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی این تحقیق این است که عوامل رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری عملکرد سرمایه گذاران در بورس کدامند هریک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری عملکرد سرمایه گذاران موثرند. فرضیه های تحقیق براساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرارگرفته اند داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS,SPSS مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است از بین عوامل رفتاری متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران درسطح بالای تاثیرگذار است, از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.

لینک کمکی