فایل (word) گردشگری توسعه ارتباطات در ایران موانع راهکارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) گردشگری توسعه ارتباطات در ایران موانع راهکارها :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه اغلب شهرهای دنیا یکی از مهم ترین علل توسعه را توجه به صنعت گردشگری دانسته اند. جذابیت کشورها, نکات برجسته ای داشته است که محلی برای آمد شد گردشگر شده است. جامعه شناسان متفکران دیگر علوم با نظریه ها دیدگاه های خود در باره صنعت گردشگری روابط فرهنگی, اقتصادی, سیاسی ... در جامعه بشری را دچار تغییراتنموده اند. یکی از عناصری که در توسعه صنعت جهانگردی تاثیر گذار است ارتباطات انسانی تاثیری است که از نحوه این نوع ارتباط در ذهن جهانگردان باقی می ماند, تاثیر ارتباطات در توسعه صنعت گردشگری قابل توجه است. هدف این پژوهش راهکارهایی جهت توسعه صنعت جهانگردی است که یکی از آن ها توسعه ارتباطات انسانی است.همچنین صنعت گردشگری علاوه بر ایجاد لذت برای گردشگر, زیبایی پاکیزگی اماکن, درآمد زایی, رفاه, توسعه پایدار شهرهای گردشگر محور را تضمین نموده است. هدف این مقاله بررسی گردشگری توسعه ارتباطات در ایران, موانع راهکارهایی جهت توسعه صنعت جهانگردی است که یکی از آن ها توسعه ارتباطات انسانی است. این تحقیق بهروش کتابخانه ای انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران دارای پتانسیل قابلیت در زمینه گردشگری است که نیازمند مشارکت متولیان کشور, گروه ذینفعان مردم است. تا با توجه به استعدادهای این کشور در جهت رفع موانع تلاش نمایند. در نهایت, با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهادات کاربردی ارایه شده است

لینک کمکی