فایل (word) مروری بر نقش بازاریابی عصبی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی آمیخته بازاریابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مروری بر نقش بازاریابی عصبی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی آمیخته بازاریابی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف فایل (word) مروری بر نقش بازاریابی عصبی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی آمیخته بازاریابی انجام شده است. بازاریابی عصبی یک رویکرد نظری مفهومی نسبتا جدید است. از نوع تحقیقات علمی مروری نیز می باشد.بازاریابی عصبی یک رویکرد نظری مفهومی نسبتا جدید است. براساس این ایده, واقعیت عینی وجود داشته در واقع کل جهان, درون دهن ما قرار دارد منحصرا محصول ادراک ذهنی ماست. در واقع مزیت رقابتی عبارت است. از مزیت هزینه که خود شامل هزینه های بازاریابی خرید محصول برای واردات روی ارزش کالا می باشد. درنتیجه آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیت های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف, مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان ایجاد روابط بلند مدت تعیین کنند. در هر حالت آمیخته بازاریابی عبارت است از مجموعه ای از ابزارهای مداخله در بازار که به صورت وابسته بههم عمل می کند. لذا هدف از این تحقیق مروری بر نقش بازاریابی عصبی بر مزیت رقابتی با نقش آمیخته بازاریابی می باشد

لینک کمکی