فایل (word) مبانی نظری سلامت سازمانی (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مبانی نظری سلامت سازمانی (فصل دوم) :

توضیحات کامل :

دانلود فایل (word) مبانی نظری سلامت سازمانی (فصل دوم) در قالب فایل word در حجم 11 صفحه بطور کاملاً ویرایش شده به همراه منابع استفاده شده و ...

 

 

 

توجه : عنوان اصلی فایل : مبانی نظری سلامت سازمانی ( پیشینه ندارد )

------------------------------------------------------------------------

 

بخشی از متن :

 

مفهوم سلامت :

 

سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگـــانیسم است. مایلز معتقد است صرف نظـــــر از اشکالاتی که مفهوم ارگانیسم پنداری سازمان و نوع آرمانی بودن مفهوم سلامت کامل به بار می ­آورند. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویایی­ های سازمان­ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آن­ها, مزایای علمی قابل ملاحظه­ ای دارد (علاقه­ بند, ؛ جاهد, ).

------------------------------------------------------------------------

تعریف سازمان :

 

مفهوم سازمان مثل بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی, تعاریف گوناگونی دارد. در اینجا به کمک عناصر و ویژگی­های مشترکی که سازمان­ها دارند, مفهوم سازمان را تعریف خواهیم کرد. عناصر و ویژگی­های مشترک سازمان­ها به شرح زیرند:

) سازمان­ها هدف دارند, یعنی, برای دستیابی به هدف­ها و مقاصد معینی به وجود می­ آیند.

) سازمان­ها از ترکیب اجتماعی افرادی که به طور گروهی کار می­ کنند, تشکیل می­ شوند.

) فعالیت سازمان­ها استمرار زمانی دارد.

) سازمان­ها, فعالیت خود را از طریق تفکیک وظایف, از روی برنامه, و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام می ­دهند.

) سازمان­ها, واحدهای یکپارچه و یگانه­ای از فعالیت­های منظم و ساختمند هستند و کار و فعالیت خود را به طور عقلانی و منطقی, هماهنگ و هدایت می ­کنند.

بنابراین, سازمان عبارت است از: هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی, برای تحقق هدف یا منظور مشترکی, به طور مستمر, فعالیت می­ کنند (علاقه­ بند, )..

 

------------------------------------------------------------------------

سلامت سازمانی :

 

سلامت سازمانی عبارتست از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقا و توانایی خود برای سازش بیشتر (مایلز , به نقل از عابدین, ). پارسونز () در تعریف یک سازمان سالم می ­گوید: “همه سیستم ­های اجتماعی برای بقا و توسعه, باید خود را با محیط اطراف انطباق دهند, منابع مربوط را برای بدست آوردن مقاصد خود بسیج کنند, فعالیت­های خود را هماهنگ و همسان سازند, و در کارکنان خود ایجاد انگیزه نمایند. در این صورت سلامت آنها تضمین می­ گردد” (هوی و میسکل, ترجمه سید عباس زاده, , به نقل از شریعتمداری, ). در تعریف دیگری از سلامت سازمان, سازمانی را سالم می­ دانند که آفریننده باشد و برای این ویژگی یعنی آفرینندگی باید از ویژگی­هایی برخوردار باشد که عبارتند از:

الف) دگرگونی را بپذیرد؛

ب) اندیشه­ های تازه را گرامی بدارد؛

ج) آزمایش و شکست را جزئی از کامیابی بداند؛

د) از کوشش افراد قدردانی کند.

سازمانی که دارای جو سالمی است سازمانی است که:

بخشی از منابع :

 

- انصاری, محمد اسماعیل؛ استادی, حسین؛ جاوری, فرشته, 1388, بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش­های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان, فصلنامه تخصصی مالیات, شماره­ی 6, صص 65 - 42.

- اسکندری, احمد, 1378, بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر مشکین شهر, پایان­نامه کارشناسی ارشد, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

- بیک زاد, جعفر؛ بیرامی امینلویی, هاجر, 1388, سلامت سازمانی, ماهنامه اجتماعی, اقتصادی, علمی و فرهنگی کار و جامعه, مهرماه, شماره­ی 112, صص 62 – 66.

- جاهد, حسینعلی, 1384, سلامت سازمانی, ماهنامه تدبیر, شماره­ی 159, صص 29- 16.

- زاهد بابلان, عادل؛ عسگریان, مصطفی؛ بهرنگی, محمدرضا؛ نادری, عزت الله, 1386, بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان­های پسرانه اردبیل, مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی, صص 148- 127.

- شریعتمداری, مهدی, 1388, بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران, علوم تربیتی, سال دوم, شماره­ی 6, صص 151 – 119. 

- علاقه بند, علی, 1378, سلامت سازمانی مدرسه, فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش, شماره­ی 21.

- علاقه بند, علی, 1388, مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(ویراست پنجم),تهران: نشر روان.

- Ahmadi, F. & Habibitabar, Z. 2011. survey relationship between organizational justice and the organizational health in public organizations in Iran. Interdisciplinary Journal of Conemporary Research in Business, Vol 3, No 2, pp 484-496.

- Abdeen, M. 2012. Organizational Health at mid-West Bank Government Schools: Analysis of Teachers’ and Administrators’ Perceptions. Jordan Journal of Educational Sciences, Vol 9, No 1, pp 89-100.

 

لینک کمکی