فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی :

توضیحات کامل :

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی های فایل

- 55 صفحه فارسی شامل مبانی نظری, پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2013 به قبل و بخش پیشینه از 1393 به قبل

- شامل 50 صفحه متن و 5 صفحه منابع استفاده شده و مفید

 

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی
فهرست مطالب

تعریف و مفهوم رضایت شغلی
تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی
نظریه های زیربنایی رضایت شغلی
دیدگاه لوکه و گرانبرگ
تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو 
تئوری دو ساختی انسان 
تئوری دو عاملی انگیزش 
تئوری نیازهای مک کللند 
تئوری آلدرفر 
نظریه بروفی
نظریه کورمن
نظریه پارسون
نظریه برابری و انتظار
نظریه طرح هدف
نظریه رضایت و بارآوری
نظریه فرات و استارک
نظریه انگیزش پورتر و لاولر
عوامل موثر بر رضایت شغلی
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
مروری بر پیشینه های تحقیق در زمینه رابطه هویت سازمانی با رضایت شغلی در داخل کشور
منابع و مآخذ
 

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

به اعتقاد بمانا و همکاران (2013) تعاریف مربوط به رضایت شغلی را می توان بر پایه سه محور تبیین کرد:
الف: یکی از نخستین تعاریف مربوط به رضایت شغلی متعلق به هرزبرگ  و همکاران اوست که در سال 1959 ارائه شد. به اعتقاد هرزبرگ رضایت شغلی دارای دو بعد جداگانه است. یکی از این ابعاد که به عامل بهداشت معروف است دربردارنده ویژگی های محیطی شغل و جنبه های بیرونی مانند سرپرستی, حقوق, روابط بین فردی, شرایط و موقعیت های کاری است.

پیشینه تحقیقات

در ایران حسنی و همکاران (1393) تحقیقی با عنوان " نقش تعاملی هویت سازمانی و هویت تیمی بر رضایت شغلی و رفتارهای فرا نقش" در میان کارکنان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی انجام داده اند. آنان از میان جامعه آماری 300 نفری 198 پرسشنامه معتبر را مورد بررسی قرار داده اند.  ابزار اندازه گیری برای سنجش رضایت شغلی پرسشنامه برایفلید و روته و برای سنجش هویت سازمانی پرسشنامه مائل و آشفورت (1992)بوده است. 

لینک کمکی