فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش غرور (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش غرور (فصل دوم) :

توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش غرور در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

 

ویژگی های فایل

- 17 صفحه فارسی شامل مبانی نظری, پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2012 به قبل و بخش پیشینه از 2010 به قبل

- شامل 11 صفحه متن و 6 صفحه منابع استفاده شده و مفید

 

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش غرور (فصل دوم)
فهرست مطالب

مقدمه
غرور چیست؟
شیوه های غرور
غرور و تنظیم هدف
غرور و تکبر
غرور و خودکنترلی
پیشینه پژوهشی
منابع

 

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

 در باب غرور , یک ادبیات توسعه یافته با آزمون تجربه غرور و با توصیف طرحهای زیادی که در آن چنین تجربه هایی کارکرد خودگردانی (پک رون, الیوت, و مایر , 2012) و کارکرد بین شخصی (ویلیامز و دیستنو , 2009) را شکل می دهد, شروع شده است. مانند شرم و گناه, غرور نیز هیجان خودآگاه نامیده می شود: یک واکنش هیجانی به خود (کارور و همکاران , 2010).

پیشینه تحقیقات

استوبر, هریس و مون  (2007) در بررسی برروی 121 نفر دانشجوی دوره لیسانس, میزان شرم, گناه و غرور را در بین کمال گراهای سالم, کمال گراهای ناسالم و افراد غیرکمال گرا اندازه گیری کردند. آنها این سه گروه از کمال گراها را در موقعیت بازخوردی (موفقیت, شکست) قرار دادند و سپس میزان شرم, گناه و غرور را در بین آنها اندازه گیری کردند. آنها در این بررسی به این نتیجه رسیدند که کمال گرایان سالم, استعداد شرم کمتری را نسبت به کمال گرایان ناسالم و غیرکمال گرایان نشان دادند ولی به طور غیرمنتظرانه, آنها در استعداد غرور و گناه با کمال گرایان ناسالم تفاوتی نداشتند. 

لینک کمکی