فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری :

توضیحات کامل :

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی های فایل

- 22 صفحه فارسی شامل مبانی نظری, پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 1393 به قبل و بخش پیشینه از 2014 به قبل

- شامل 17 صفحه متن و 5 صفحه منابع استفاده شده و مفید

 

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری
فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه کیفیت زندگی کاری
مفاهیم کیفیت زندگی کاری
چرایی کیفیت زندگی کاری
برنامه های کیفیت زندگی کاری
اهمیت کیفیت زندگی کاری
شاخص های کیفیت زندگی کاری
نظریه های کیفیت زندگی کاری
نظریه لاولر
نظریه ورتر
نظریه مورتون
نکات اساسی قابل توجه در کیفیت زندگی کاری
تحقیقات تجربی مرتبط با متغیرهای تحقیق
فایل (word) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری
فهرست منابع
 

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به وسیله آن همه ی اعضای سازمان از راه مجاری باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که بر شغل شان به خصوص و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد و به نوعی دخالت می یابند در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن ها از کار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برای شان کاهش می یابد, امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری یکی از مهم ترین اهداف سازمان و کسانی که برای سازمان کار می کنند, می باشد. اگر فردی احساس کند که کیفیت زندگی کاریش بهبود یافته است این مطلب به کارمند نیروی بیشتری در جهت انجام کارش می بخشد. 

پیشینه تحقیقات

شوته و لوی  (2014) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ارتقا و رشد کارکنان و تعهد شغلی کارکنان پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آمریکایی کشور استرالیا بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 319 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی به طور قابل توجهی با سلامت روان, تعامل بیشتر کار, رضایت شغلی و تعهد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی