فایل (word) مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام ارزش ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام ارزش ها :

توضیحات کامل :

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام ارزش ها در 53 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی های فایل

- 53 صفحه فارسی شامل مبانی نظری, پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 1389 به قبل و بخش پیشینه از 1393 به قبل

- شامل 42 صفحه متن و 11 صفحه منابع استفاده شده و مفید

 

فایل (word) مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام ارزش ها
فهرست مطالب

مقدمه
مفاهیم اساسی متغیر نظام ارزش ها
مفهوم تحول 
مفهوم نظام ارزش ها
مفهوم نظام
مفهوم ارزش ها
مفهوم ارزش در علم اقتصاد 
مفهوم ارزش در فلسفه 
مفهوم ارزش در دین 
مفهوم ارزش در جامعه شناسی
مفاهیمی که با ارزشها خلط می شوند 
ارزش و نیاز 
ارزش و انگیزه
ارزش و میل
ارزش و ویژگی خاص
ارزش باور 
ارزش وگرایش 
ارزش و رفتار 
مفهوم رشد یا تحول نظام ارزش ها 
حوزه های توجه به بررسی ارزش ها 
حوزه نخست : بررسی ارزش ها در رابطه با دیگر متغیرها 
حوزه دوم : ارزش ها و توانایی های شناختی 
حوزه سوم : رشد ارزش ها در طول عمر 
کسب نظام ارزش ها 
عوامل کسب نظام ارزش ها 
نظام های ارزشی و نوع شغل 
تغییر ارزش ها و گرایش ها از راه ابزار ارتباطی جمعی 
تحقیقات تجربی مرتبط با متغیرهای تحقیق
فایل (word) مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام ارزش ها
فهرست منابع
 

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

ارزش ها از موضوع هایی است که در حوزه توجه تعدادی از تخصص ها, مانند : فلسفه, دین, تربیت, اقتصاد, جامعه شناسی و روان شناسی واقع می شود. علی رغم اهمیت موضوع ارزشها, به عنوان یکی از موضوع های اساسی و مهم در حوزه روان شناسی اجتماعی, توجه به پژوهش آن به طور کلی و تغییر و تحول آن در طی دوران عمر به طور خاص, دیر صورت گرفته است. شاید این امر به علتهایی چون اعتقاد بسیاری از پژوهشگران و محققان , روانشناس, به خارج بودن آن از حوزه پژوهش های میدانی و مشکل اندازه گیری و تعیین ابعاد و رابطه با دیگر متغیرها بر می گردد.

پیشینه تحقیقات

نوردین  (2012) در پژوهش خود به بررسی رابطه هوش هیجانی, تعهد شغلی و آمادگی سازمانی برای تغییر پرداخت. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضا هیات علمی دانشگاه مارا مالزی تشکیل می داد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ساده تعداد 169 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد که این یافته ها نشان داد که 44.1 از واریانس آمادگی برای تغییر توسط هوش هیجانی, تعهد شغلی پیش بینی می شود.

لینک کمکی