فایل (word) پروپوزال معماری طراحی باغ موزه خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروپوزال معماری طراحی باغ موزه خرم آباد :

بیان مسأله ( تشریح ابعاد, حدود مسأله, معرفی دقیق مسأله , بیان جنبه­های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش­های تحقیق, منظور تحقیق )

اصل هنر درذات تمامی انسانهاست و نیاز انسان به هنرغیرقابل انکار است عقیده نیز درروح انسان است نیاز تواما به هنر و عقیده ترکیب زیبایی با حقیقت است ایران منشا هنر است و اسلام منشا عروج ایرانیت و اسلامیت ترکیب هنروعروج است اگرهنر باتکنیک آغشته گردد علوم هندسی پایه گذارمی گردد عروجی هنری ازبیتی مقدس بیت المقدس صورت گرفته است تقدس درعروج و هنری درخانه لذا بنا اصلی برای عروج است اگر این بنا به وسعت یک فرهنگ آغشته با عقیده باشد خود را درطراحی پارک موزه ایران زمین نمایان می سازد

امروزه طراحی فضاهای سبز شهری و ترکیب و پیوند مؤثر آن‌ها با نیازها و عملکردهای فرهنگی- تفریحی همانند موزه‌ها, نقش مهمی در رشد و توسعه‌ی فرهنگی شهر و جاذبه‌های گردشگری آن ایفا می‌کند. به طوری که موزه‌های معاصر می‌کوشند تا در بستری طبیعی, همراه با مناظر و چشم‌اندازهای آن, به حفظ و نمایشِ میراث معنوی جوامع و برقراری تعاملات اجتماعی و تبادل افکار در محیطی آزاد و به دور از هیاهو و آشفتگی‌های شهری بپردازند (سلیمانزاده,2:1392).

فایل (word) پروپوزال معماری طراحی باغ موزه خرم آباد
فهرست مطالب:

بیان مساله

پیشینه تحقیق

فرضیه ها

اهداف

اهداف کاربردی

جنبه نوآوری تحقیق

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع و مآخذلینک کمکی