فایل (word) پروپوزال بررسی معماری طراحی خانه سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروپوزال بررسی معماری طراحی خانه سالمندان :


بیان مساله :

بر اساس بر آوردهای انجام شده,سالانه حدود5/2 درصد به طورمتوسط بر تعداد 65ساله و بیشتر افزوده می شود. افزایش سریع تعداد سالمندان متضمن پیامدهای متعددی است .اکثر این سالخوردگان ازنظر اقتصادی افرادی غیرسازنده و مصرف کننده ازنظر اجتماعی تنها و منزوی, ازنظر سلامت و بهداشت , در معرض خطر ابتلا به بیماری های مزمن ,معلولیت ها و ناتوانی های ناشی از آن هستند.
از عمده ترین آثار تغییرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگی , اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف, تغییر در ساخت خانواده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن اجتماعات بشری است. خاتواده ها ازیک نظام خویشاوندی گسترده به یک خانواده ی هسته ای تبدیل شده اند و یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده , دستخوش تحول گردیده است. خانواده به دلیل کوچک تر شدن , افزایش تعداد طلاق ها و افزایش تعداد زنان شاغل , این وظیفه را در مواردی به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است. (عظیمی و تیموری, 13:1385).

فایل (word) پروپوزال بررسی معماری طراحی خانه سالمندان
فهرست مطالب:

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه ها

اهداف

روش پژوهش

فرآیند پژوهش

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

پیشینه تحقیق

سایت پیشنهادی

برنامه فیزیکی

منابع و مآخذلینک کمکی