فایل (word) پروپوزال بررسی معماری طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروپوزال بررسی معماری طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه :


ضرورت و اهمیت تحقیق:

تعداد اندکی از معماران از کاربریها, نیازهای فنی, مشخصات کالبدی و ویژگیهای این بناها مطلع اند. در حالی که این ساختمانها به دلیل پیچیدگی و سرورکار داشتن با ملیتها و فرهنگهای مختلف, از نظر بحث تخصصی طراحی بسیار جذاب اند. از طرفی میدانیم اغلب کشورها به معماری نمایندگیهای خود در خارج توجه میکنند و طراحی آنها فرصت خوبی برای ارتقای کیفی معماری از نظر طراحی, مشخصات فنی و فرآیند مدیریت پروژه و ساختمان است. اگر چه قدمت روابط دیپلماتیک بین حکومتها به دوران باستان می رسد (افشاری نادری,4:1388)

اما دیپلماسی جدید و به خصوص سفارتخانه ها تاریخچه ای چند صد ساله دارند( خالوزاده, 1391). که توجه به آن حائز اهمیت است. همانطور که پیرنیا معتقد است هنر معماری ایران بعد از زبان دری, دومین نماد هویتی ایرانیان محسوب می شود ( پیرنیا, 20:1374).

فایل (word) پروپوزال بررسی معماری طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه
فهرست مطالب:

اهمیت و ضرورت تحقیق

برنامه فیزیکی

معرفی سایت

اهداف تحقیق

اهداف اصلی

اهداف فرعی

فرضیلت تحقیق

روش تحقیق

نوع اطلاعات مورد نیاز

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع و مآخذلینک کمکی