فایل (word) پروپوزال معماری طراحی هنرستان در شهرک قدس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروپوزال معماری طراحی هنرستان در شهرک قدس تهران :

فایل (word) پروپوزال معماری طراحی هنرستان در شهرک قدس تهران
فهرست مطالب:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

دلایل انتخاب و پذیرش موضوع

پیشینه تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلان

اهداف خرد

پرسش های تحقیق

ریزفضاها

معرفی و تحلیل سایت

منابع و مآخذلینک کمکی