فایل (word) مقاله درمان اختلال وسواس فکری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله درمان اختلال وسواس فکری :

درمان اختلال وسواس فکری- عملی

درمان اختلال وسواس فکری و عملی که یکی از مشکل ترین مسائل روانی است بسیار دشوار می باشد . برای مثال یک مطالعه پیگیر چهل ساله اخیر نشان داد که فقط 20درصد بیماران بطور کامل بهبود حاصل کردند . روشهای درمانی عمده , اثرات متفاوتی براین اختلال مشکل داشته اند .

درمان روانکاوی

درمان روانکاوانه برای وسواس فکری و عملی شبیه درمان روانکاوانه برای ترس بی مورد و اضطراب فراگیر یعنی افزایش سرکوب و همچنین وادار کردن بیمار برای روبرو شدن با چیزی است که واقعا از آن ترس دارد می باشد . چون افکار مداخله گرو رفتار ناشی از وسواس از نفس در برابر کشمکش سرکوب شده حمایت می کند بهر حال آنها اهداف مشکلی برای مدا خله درمانی هستند و روشهای روانکارانه در درمان این اختلال موثر نبوده اند .

مواجه شدن و پیشگیری از پاسخ(ERP)

پذیرفته ترین و مورد استفاده ترین روش رفتاری برای کارهای وسواسی که در انگلستان توسط ویکتورمایر(Victor meyer) بکار برده شده . مواجه شدن را با پیشگیری ازپاسخ ترکیب می کند . در این روش , شخص خود را با مو قعیتی روبرو می کند که اقدام وسواسی را می طلبد مثل لمس کردن یک بشقاب کثیف و سپس خودداری از انجام کار وسواسی که به آن عادت کرده است

درمان رفتاری هیجانی خردمندانه (عقلی-عاطفی)

بعضی از شواهد از کفایت درمان رفتاری هیجانی خردمندانه در کاهش دادن اختلال وسواس فکری _عملی , حمایت می کنند . هدف این است که به بیماران کمک کنیم تا از این اعتقاد دست بکشند که چیزها مطلقاً باید همان طوری باشند که آنها می خواهند باشد یا اینکه هر عملی از جانب ایشان مطلقا باید به یک نتیجه کامل منجر شود . درمان شناختی بر اساس کار Beck نیز ممکن است مفید باشد. در این روش بیماران تشویق و ترغیب می شوند تا ترس خود را تست کنند که آیا اگر کارهای وسواس خود را انجام ندهند چیزی وحشتناک رخ خواهد داد یا نه ؟

درمان شناختی- رفتاری

در رویکرد درمان شناختی- رفتاری اعتقاد بر آن است که عامل اصلی تداوم اختلال وسواس فکری- عملی در (خطاها و شیوه های نادرست تجزیه و تحلیل و ارزیابی افکار مزاحم نادرست) و همین طور (تلاش بیهوده در جهت کنترل آن ها) نهفته است د همان طوری باشند که آنها می خواهند باشد یا اینکه هر عملی از جانب ایشان مطلقا باید به یک نتیجه کامل منجر شود . درمان شناختی بر اساس کار Beck نیز ممکن است مفید باشد. در این روش بیماران تشویق و ترغیب می شوند تا ترس خود را تست کنند که آیا اگر کارهای وسواس خود را انجام ندهند چیزی وحشتناک رخ خواهد داد یا نه ؟

درمان بیولوژیکی (زیست شناختی)

فرضیه ای که اختلال وسواس را به سطح پایین فعالیت سروتونین[1] نسبت می دهد از پژوهشهایی درباره دارو های ضد افسردگی منتج شده است. وسواس به داروهایی که مانع جذب مجدد سروتونین می شوند پاسخ می دهد.

[1]. نام مادّه شیمیایی مهمی در مغزاست که به عنوان نوروترنسمیتر (انتقال دهنده عصبی) عمل می کند. انتقال‌دهنده عصبی, مولکولی در مغز است که به سلّول‌های عصبی کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط شیمیایی برقرارکرده و اطلاعات خود را با هم مبادله کنند .

صرف نظر از شیوه درمان, بیماران OCD به ندرت شفا می‌یابند؛ گرچه گستره‌ای از مداخلات می‌تواند به بهبود قابل ملاحظه بینجامد, با این حال تمایلات وسواس فکری- عملی معمولاً تا اندازه‌ای باقی می‌مانند ولو اینکه مهار بیشتری بر آن حاصل شود و قابلیت تخریب این علایم در جریان زندگی بیمار کمتر می‌شود.

ور (تلاش بیهوده در جهت کنترل آن ها) نهفته است د همان طوری باشند که آنها می خواهند باشد یا اینکه هر عملی از جانب ایشان مطلقا باید به یک نتیجه کامل منجر شود . درمان شناختی بر اساس کار Beck نیز ممکن است مفید باشد. در این روش بیماران تشویق و ترغیب می شوند تا ترس خود را تست کنند که آیا اگر کارهای وسواس خود را انجام ندهند چیزی وحشتناک رخ خواهد داد یا نه ؟لینک کمکی