پاورپوینت (اسلاید) رشد روانی- اجتماعی در اوایل کودکی + Word

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) doc,ppt ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 27

رشد روانی, اجتماعی در اوایل کودکی

خویشتن در حال رشد :‌
خودپنداره و رشد شناختی
درک هیجان ها
اریکسون : ابتکار در برابر احساس گناه
عزت نفس
خودپنداره و رشد شناختی :‌
- خودپنداره (self concept )مفهوم خویشتن ؛‌تصویر ذهنی ؛ توصیفی و ارزیابانه فرد درباره توانایی ها و ویژگی هایش.
- خود پنداره جنبه ای اجتماعی هم دارد ؛ کودکان درک فزاینده خود درباره اینکه دیگران چه دیدی درباره آنها دارند را در خودانگاره شان درون سازی می کنند .
تعریف خویشتن :‌
- مجموعه ای از ویژگی هایی که بری توصیف خود بکار می روند .


بازنمایی منفرد : (single representation)
در نظریه نوپیاژه ای به نخستین مرحله رشد (4 سالگی )؛ تعریف خویشتن اطلاق می شود که در آن کودکان خود را براساس ویژگی های منفرد و بی ارتباط با یکدیگر و به شیوه همه یا هیچ توصیف می کند .


انگاره های بازنمودی :‌(representational mappings )
نظام های بازنمایی : (representational systems)

درک هیجان ها
- کودکان پیش دبستانی می توانند درباره احساسات خود صحبت کنند و اغلب می توانند احساسات دیگران را درک کنند .

‌اریکسون: ابتکار در برابر احساس گناه
- ابتکار در برابر احساس گناه ؛‌ سومین مرحله رشد روانی - اجتماعی از دیدگاه اریکسون که در آن کودکان به تعادل میان میل به پیگیری اهداف و رعایت ملاحظات اخلاقی که ممکن است مانع از اجرای آن اهداف شوند ؛‌دست می یابند.

عزت نفس :‌self esteem
- عزت نفس ؛‌ بخش خودارزیابی کننده خودپنداره است یعنی قضاوتی است که کودکان درباره ارزشمندی کلی خود دارند .

تغییرات عزت نفس در جریان رشد و تحول :
- کودکان به طور کلی تا حدود 8 سالگی مفهوم خودارزشمندی را بیان نمی کنند اما به وسیله رفتار نشان می دهند که از آن برخوردارند .

عزت نفس مشروط : الگوی درماندگی
وقتی عزت نفس بالا است ؛‌کودک انگیزه پیشرفت دارد .حدود یک سوم تا نیمی از کودکان پیش دبستانی و کودکستانی و کلاس اولی عناصری از الگوی درماندگی را در قالب دست کم گرفتن ؛ سرزنش کردن خود ؛‌هیجان منفی ؛ نداشتن پشتکار و کاهش انتظاراتی که از خود دارند نشان می دهند.


جنسیت :‌
تفاوت های جنسی
دیدگاه های موجود پیرامون رشد جنسی : طبیعت و تربیت
جنسیت / هویت جنسی :‌gender identity
- آگاهی از زن یا مرد بودن که در اوایل کودکی شکل می گیرد .
تفاوت های جنسی در دختران و پسران :‌

شباهت های جنسی دختران و پسران در سنین نوزادی :
نقش های جنسی :
پذیرفتن نقش جنسی :‌gender -typing
فرآیند اجتماعی شدن که کودکان در سنین اولیه از طریق آن نقش های جنسی مناسب را می آفرینند. مثال :‌همه زنان منفعل و وابسته و همه مردان پرخاشگر و مستقل اند .

چهار دیدگاه درباره رشد جنسیت :‌
رویکرد زیست شناختی :
- فرآیند های اصلی : ‌ژنتیک ؛ فعالیت عصب شناختی و هورمونی
- عقاید اساسی : بسیاری از تفاوت های رفتاری دو جنس ناشی از تفاوت های زیست شناختی است .
رویکرد روانکاوی : نظریه روانی - جنسی

رویکرد شناختی :شناختی - رشدی
رویکرد اجتماعی :نظریه اجتماعی - شناختی
نظریه طرحواره جنسی :‌

تاثیر خانواده :‌
- ظاهرا شکل دهی شخصیت پسران و دختران توسط والدین بسیار زود آغاز می شود . برخی بررسی ها نشان می دهد که نحوه برخورد والدین با کودکان بر آگاهی جنسی آنها بیش از رفتارشان تاثیرگذار است . برای مثال : والدین به ویژه پدران وقتی می بینند پسری با عروسک بازی می کند بیشتر ناراحت می شوند تا موقعی که می بینند دختری با کامیون بازی می کند . بطور کلی دختران در انتخاب لباس ها ؛‌بازی ها و هم بازی ها آزادتر از پسران هستند .
تاثیر همسالان :‌
- نظریه اجتماعی شناختی؛ همسالان را به عنوان عاملی مستقل برای اجتماعی شدن تلقی نمی کند بلکه آن را بخشی از نظام فرهنگی پیچیده شامل والدین و همچنین سایر عوامل اجتماعی شدن در نظر می گیرد .
تاثیر فرهنگ :‌
- نظریه اجتماعی شناختی ؛‌ پیش بینی می کند کودکانی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند در نتیجه تقلید از سرمشق هایی که در فیلم ها می بینند ؛‌ نقش پذیری جنسی بیشتری دارند .
بازی :‌مشغله اوایل کودکی
انواع بازی
بعد اجتماعی بازی
تاثیر جنسیت بر بازی
تاثیر فرهنگ بر بازی
بازی : مشغله اوایل کودکی
- کودکان از طریق بازی ؛ ‌اندام های حسی را تحریک می کنند ؛‌ نحوه استفاده از ماهیچه هایشان را یاد می گیرند و بینایی را با حرکت هماهنگ می کنند .
انواع بازی :
بازی کارکردی functional play:


بازی سازنده :‌constructive play

بازی وانمودسازی :
نوعی بازی که شامل مردم یا موقعیت های خیالی است که به آن بازی خیالپردازی ؛‌بازی نمایشی یا بازی تخیلی نیز گفته می شود .
بعد اجتماعی بازی :
رفتار بی هدف :‌ unoccupied behavior

رفتار تماشاچی :‌onlooker behavior
بازی مستقل تنها :‌solitary independent play
بازی موازی : parallel play
بازی ارتباطی :‌associative play
بازی جمعی cooperative play یا سازمان یافته مکمل :organized supplementary play
تاثیر جنسیت بر بازی :

فرزندپروری :
انواع شیوه های انضباطی
سبک های فرزندپروری
تقویت نوع دوستی و مقابله با پرخاشگری و ترس
تاثیر فرهنگ بر بازی
فرزندپروری :
فنون رفتاری : تقویت و تنبیه


سبک های فرزندپروری :
والدین مستبد: ‌
- نوعی سبک فرزند پروری که بر کنترل و اطاعت تاکید دارد و در صورت نقض ؛ کودکان به شدت و با توسل به زور تنبیه می کنند این والدین در مقایسه با دیگران بی احساس تر ؛ نامهربانتر و فرزندان آنها ناخشنودتر ؛ منزوی تر و بدگمان تر هستند .
والدین سهل گیر :
- نوعی سبک فرزندپروری که بر ابراز وجود و خودگردانی تاکید دارد . این والدین به ندرت به تنبیه متوسل می شوند .مهربان ؛ غیربازدارنده و کم توقع هستند و کودکانشان معمولا ناپخته ؛‌کمترین خویشتنداری و کمتری کاوشگری را نشان می دهند .
والدین قاطع و اطمینان بخش :‌

سبک فرزند پروری بی توجه و بی علاقه :‌
- توصیف کننده والدینی است که به دلیل فشار روانی و افسردگی ؛ سرگرم نیازهای خودشان می شوند و به نیازهای کودک توجهی نمی کنند.
سبک فرزندپروری معقول :‌


تقویت نوعدوستی و مقابله با پرخاشگری و ترس :‌
نوعدوستی :

رفتار اجتماع گرایانه :
- هر نوع رفتار داوطلبانه با هدف کمک به دیگران است.
پرخاشگری ابزاری :‌
- رفتار پرخاشگرانه ای که از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به یک هدف استفاده می شود .
پرخاشگری آشکار :‌
- نوعی پرخاشگری که به طور آشکار متوجه هدف موردنظر است . پسرها بیشتر پرخاشگری آشکار نشان می دهند و نیروی بدنی یا تهدید کلامی آشکار علیه یک هدف استفاده می کنند .
پرخاشگری رابطه ای :‌

ترس :‌
حساسیت زدایی منظم :

خانواده های مشکل دار : بدرفتاری با کودک و بی توجهی به کودک
واقعیت ها و آمارهای موجود در زمینه سو رفتار
عوامل تسهیل کننده : دیدگاه بوم شناختی
پیامدهای سو رفتار

خانواده های مشکل دار : بدرفتاری با کودک و بی توجهی به کودک

بدرفتاری :
به عملی گفته می شود که آسیب وارد می کند .
بی توجهی :
به مسامحه کاری ؛‌یعنی قصور در مراقبت گفته می شود که به آسیب منجر می شود .
بدرفتاری جهانی :
عبارتست از وارد آوردن آسیب بدنی به یک کودک شامل نیشگون گرفتن ؛‌لگد زدن ؛‌کتک زدن
سو استفاده جنسی :‌
عملی جنسی که میان یک کودک و یک شخص بزرگتر واقع می شود .
سو رفتار هیجانی :
به عمل یا حضوری اطلاق می شود که موجب بروز اختلال های رفتاری ؛‌شناختی ؛‌هیجانی و یا روانی در کودک می شود. شامل طرد کردن ؛‌مسخره کردن ؛ منزوی کردن ؛‌تحقیر کردن ..

ویژگی های خانواده بدرفتار :
ویژگی های خانواده بی توجه :‌
پیامدهای سو رفتار نسبت به کودکان :‌

کمک به خانواده های گرفتار یا در معرض خطر :‌

روابط با کودکان دیگر :
خواهران و برادران یا نبود آنها
همبازی ها و کودکان

روابط با کودکان دیگر :‌

کودکان تک فرزند :‌
همبازی ها و دوستان :‌

شیوه های فرزند پروری :‌لینک کمکی