فایل (word) تحقیق بررسی روانکاوی فروید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحقیق بررسی روانکاوی فروید :

مردی که مورد توجه کامل مادر باشد, در سراسر زندگی, احساس یک فاتح را خواهد داشت.
(فروید)
دیدگاه فروید نسبت به ماهیت انسان
فروید درباره ماهیت انسان بر این باور است که انسان (اسیر گذشته و تجارب دردناک دوران کودکی و انگیزه‌های ناهشیار) است. فروید اعتقاد دارد انسان, نظامی از انرژی است. ماهیت این نظام این است که در آن انرژی جریان دارد. از مسیر اصلی منحرف می‌شود یا لبریز می‌گردد. او معتقد است که هدف همه رفتارها کسب لذت است و معنی آن کاهش تنش یا رهاسازی انرژی است تمام رفتارها و افکار انسان توسط نیروهای درونی و نامرئی و ناهشیار تعیین می‌شود. آنچه که تعیین‌کننده رفتارهای انسان است غریزه مرگ و زندگی می‌باشد. دیدگاه فروید نسبت به ماهیت انسان تعیین‌کننده دیدگاه درمانی او نسبت به انسان می‌باشد و به همین دیلی تمام روش‌های درمانی که فروید انتخاب نمود مانند تداعی آزاد, تعبیر و تفسیر رویا و تخلیه هیجانی, به منظور فوران ساختن انگیزه‌های ناهشیار و تجارب سخت و دردناک دوران کودکی می‌باشد.
دیدگاه فروید نسبت به شخصیت
هشیاری: بخش کوچکی از شخصیت که انسان نسبت به آن آگاهی دارد مانند خاطرات, افکار, احساسات, تمایلات
نیمه هشیاری: سطحی که تصورات در آن به زحمت به خاطر می‌آیند در واقع مطالبی که نوک زبان گیر می‌کنند در این بخش قرار دارند. نیمه هشیاری بین هشیاری و ناهشیاری قرار دارد.
ناهشیاری: ناهشیاری در واقع نه تنها یکی از مهم‌ترین ابداعات فروید می‌باشد بلکه عمیق‌ترین و وسیع‌ترین سطح شخصیت افراد می‌باشد که مملو از خاطره‌ها, تکانه‌ها و امیال دردناک دوران کودکی می‌باشد. این سطح شخصیت نسبت به هر سطح شخصیت فعال‌تر و پویا‌تر است. فروید معتقد است ریشه نابهنجاری‌ها و مشکلات روانی باید در سطح ناهشیار جستجو کرد. فروید بر این باور است از آنجا که هم انسانها دارای محتوای ناهشیاری هستند و محتوای ناهشیار همه انسانها انباشته شده از تجارب دردناک کودکی و انگیزه‌های ناپسند اجتماعی است پس همه انسانها بیمار هستند.
فروید در سال 1323 میلادی نظریه خود را در مورد شخصیت تجدید نظر کرد و برای شخصیت سه ساخت دیگر در نظر گرفت که عبارتند از: نهاد, من, فرامن
نهاد: نهاد منطبق با اصل لذت می‌باشد یعنی دریافت لذت و اجتناب از رنج. نهاد شامل تمام لذایذی است که از مراحل اولیه زندگی همراه انسان می‌باشد

من: من تابع اصل واقعیت است طبق اصل واقعیت انرژی نهاد, منع, منحرف و یا به تدریج آزاد می‌شود

فرامن: در سن 3 تا 4 سالگی سومین ساختار شخصیت در کودک شکل می‌گیرد.

مکانیزم‌های دفاعی
1- سرکوبی
مهم‌ترین و رایج‌ترین مکانیزم دفاعی سرکوبی است یعنی راندن و مفاهیم غیرقابل قبول به عمق ناهشیار افراد سعی می‌کنند رویدادهای ناخوشایند زندگی خود را فراموش کنند.
2- فرافکنی
3- واکنش سازی

4- انکار
5- تصعید
6- بازگشت
7- همانند سازی

غریزه مرگ و زندگی
فروید بر این باور است تمامی رفتارهای انسان تحت تأثیر انگیزه‌های غریزی شکل می‌گیرند. فروید مهم‌ترین غریزه را غریزه جنسی می‌دانست.

مراحل رشد روانی- جنسی از دیدگاه فروید
1 مرحله دهانی
فروید 18 ماه اول زندگی را مرحله دهانی نامگذاری کرد. در این مرحله لیبدو در ناحیه دهان قراردارد و کودک اعمالی نظیر مکیدن گاز گرفتن و... لذت می‌برد


2 مرحله مقعدی
این مرحله از 18 ماهگی شروع می‌شود و تا 3 سالگی ادامه پیدا می‌کند در این مرحله کودک هم از نگه داشتن مدفوع و هم از دفع آن لذت می‌برد.
3 مرحله احلیلی
این مرحله از 3 سالگی شروع و تا 5 شش سالگی ادامه می‌یابد.

5 دوره نفهتگی
این دوره از 5 تا 6 سالگی شروع می‌شود, تا مرحله بلوغ.

6 دوره تناسلی
این مرحله از 13 تا 15 سالگی همزمان با بلوغ نوجوان شروع می‌شود. .

فروید علت اضطراب را شامل 3 عامل فوق می‌داند.
1- تجارب دردناک دوران کودکی
2- تثبیت در مراحل رشد

تعارض و کشمکش میان پایگاه شخصیت
فروید معتقد است هر انسانی واجد سه نیروی مرکزی می‌باشد.

رابطه عاطفی- انسانی
هدملی
در سال 1873 دانشمند آلمانی به نام رابرت ویسچر اصطلاح Einfalang را برای نشان دادن احساسات مشاهده‌کنندگان که توسط کارهای هنری برانگیخته می‌شود به کار برد و تئودور لیس واژه فوق را در روان‌شناسی وارد کرد و زیگموند فروید واژه فوق را در روان تحلیل‌گری به معنی این که شخص خودش را در موقعیت شخصی دیگر قرار می‌دهد مورد استفاده قرارداد. تیچنرواره همدلی را برای درک احساسات شخصی دیگر به کار برد ولی در اصل سوتارد در سال 1918 نخستین فردی بود که اهمیت همدلی را در روابط بین متخصص بالینی و درمانجو مورد استفاده قرار داد.

فنون درمانی دیدگاه فروید
تداعی آزاد
فروید فن تداعی آزاد را تا اندازه‌ زیادی مدیون ژوزف بروئر است. در این روش بیمار بر روی تخت دراز می‌کشد و درمانگر دور از دید بیمار و بالای سر بیمار می‌نشیند و از بیمار می‌خواهد افکار, خاطرات و احساسات خود را آزادانه بیان دارد.

تغبیر رویا
یکی دیگر از فنون مهم روانکاوی تعبیر رویا است. فروید متعقد است تعارض‌های ناهشیار و تکانه‌های سرکوب شده به طور نمادی در جریان رویا تجلی می‌یابد فروید دو نوع محتوای رویا را شناسایی کرد.

انتقال
انتقال زمانی رخ می‌دهد که بیمار به طور ناهشیارانه روانکاو را به عنوان یک شخصی مهم در زندگی خود مثل والدین در نظر می‌گیرد.

انتقال به شکل‌های مختلفی رخ می‌دهد:
انتقال مثبت زمانی رخ می‌دهد که بیمار احساسات و نگرش مثبتی نسبت به درمانگر داشته باشد.
انتقال منفی عبارت است از به وجود‌ آمدن این احساس در بیمار که روانکاو نسبت به وی خصومت داشته و قصد دارد او را ترک کند.


تعبیر و تفسیر
تعبیر و تفسیر یعنی عریان نمودن ناهشیاری بیمار یا به دیگر سخن فنی است که درمانگر با استفاده از آن آنچه را که بیمار از طریق تداعی آزاد محتوا رویاها بیان داشته به منظور روشن ساختن آرزوها, انگیزه‌ها و تعارض‌های پنهانی شخصیت توضیح دقیقی در زمان مناسب می‌دهد.


روان‌پویشی کوتاه- مدت
در روان تحلیل‌گری روابط بین روان تحلیل‌گر و بیمار سالها طول می‌کشد به طور متوسط روان‌تحلیل‌گر سنتی بیمار خود را در هفته 4 تا 5 بار به مدت 2 سال یا بیشتر ملاقات می‌کند.

نتیجه‌گیری
به نظر من فروید معتقد بود اکثر انسان‌ها بیمار هستند و احتیاج به روان‌درمانی دارند در صورتی که خیلی از انسان‌ها در دوران زندگی خود بدون دغدغه زندگی را ادامه می‌دهند و او معتقد به این بود که انسان‌ها محکوم به رنج بردن و رنج کشیدن هستند.لینک کمکی