فایل (word) پروژه تحقیق بررسی درب وپنجره های سنتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروژه تحقیق بررسی درب وپنجره های سنتی :

دانلود مقاله درب وپنجره های سنتی 29 ص با فرمت WORD

فایل (word) پروژه تحقیق بررسی درب وپنجره های سنتی
فهرست
برخی از عناصر :
1 - در
1- 1 کوبه و حلقه
1- 2 آستانه
1- 3 سکو
1- 4 سر در
1- 5 در و پنجره در معماری ایران
1- 6 اجزا در
1- 7 روزن
1- 8 جامخانه
1- 9 شباک
1- 10 فخر و مدین
1-11 دار آفرین
1-12 ارسی
1- 13 اندازه در و پنجره
2 - پنجره
2- 1 در - پنجره
2-2 پنجره ارسی
2- 3 عناصر پیرامون پنجره
2- 4 بالکن و نحوه استفاده از آنلینک کمکی