فایل (word) پروژه تحقیق بررسی برج رادکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروژه تحقیق بررسی برج رادکان :

دانلود مقاله برج رادکان 56 ص با فرمت word

فایل (word) پروژه تحقیق بررسی برج رادکان
فهرست مطالب

کلیات : 3

موقعیت طبیعی بنا: 6

رادکان کجاست ؟. 6

وجه تسمیه رادکان: 7

پیشینه تاریخی برج رادکان: 9

شرح مختصر بنا: 13

مسائل ایستایی کل بنا: 17

نیروی عمودی: 17

فشار آجر و ملات: 17

نیروی افقی : 18

مصالح بنا 18

آجر: 18

شکل و اندازه آجرها در معماری سنتی: 19

انواع رجهای آجری: 21

ملات بنا : 25

گنبد در بنا : 27

تجارب و تکامل گنبد: 28

اصل ایستایی گنبد: 29

رابطه شکل – سازه در گنبد: 31

گونه شناسی ساختمانی گنبد: 31

گنبد گسسته رک : 32

قوس : پوشش نعل درگاه 37

روزنه در بنا: 40

سوراخهای چوب بست: 42

کتیبه ها و تزئینات بنا: 45

مخروط فوقانی میله رادکان. 50

پی بنا: 50

گزارش: 51

خاتمه : 54

فایل (word) پروژه تحقیق بررسی برج رادکان
فهرست منابع: 55لینک کمکی