فایل (word) پروژه تحقیق بررسی بتن های ویژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پروژه تحقیق بررسی بتن های ویژه :

دانلود مقاله بتن های ویژه 16 ص با فرمت WORD


مقدمه 1
بتن سبک سازه ای 2
سبک دانه های سازه ای 2
روباره های منبسط شده 3
هوازایی 3
مشخصات فنی 4
اختلاط 4
کارایی و پرداخت پذیری 5
اسلامپ 5
ارتعاش 6
ریختن پرداخت کردن و عمل آوردن 6
بتن های سبک با جرم حجمی پایین و بتن های سبک با مقاومت متوسط 8
نسبت های اختلاط 10
کارایی 11
اختلاط و ریختن 12
هدایت حرارتی 13
مقاومت 13
مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن 14
جمع شدگی حین خشک شدن 14
درزهای انبساط برای عایق کاری بام 15

مقدمه
بتن های ویژه عبارت اند :بتن هایی که از خواص غیر عادی بر خوردارند یا با روش های نا متعارف تولید می شوند . بنابر تعریف , بتن ماده مرکبی است که اساسا از یک عامل چسباننده و دانه های سنگی تشکیل شده و می تواند شکل های گوناگونی به خود بگیرد0 بسیاری از بتن های ویژه ای که با سیمان پرتلند عبارتند از: بتن الیافی,بتن سنگین ,بتن سبک با مقاومت متوسط ,بتن سبک سازه ای و بتن هوازایی شده و000 وبرخی از بتن های ویژه ای که با چسباننده هایی جز سیمان پرتلند ساخته می شوند که عبارتند : بتن گوگردی , بتن گچی ,بتن لا تکسی و000
در بسیاری موارد , واژه به کار رفته بیان گر کاربرد , ویژ گی , یا حالت بتن است0 در اینجا شماری از بتن های سبک را نام می بریم.لینک کمکی