فایل (word) بررسی تکمیل وظیفه در دقیقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) Amozeshsav ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

آزمون تی دو نمونه ­ای

آزمون توزیع نرمال (Normality)

آزمون ویلکاکسون سایند رانک

Wilcoxon Signed Ranks Testلینک کمکی