فایل (word) کار با مدیران مافوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) کار با مدیران مافوق :

آشنایی با سطوح مدیریت

وظایف و نقش های مدیران

روش های ایجاد انگیزه در مدیران مافوق

روش های تعامل, ارتباط و تبادل اطلاعات با مدیر مافوق

روش های ایجاد, بسط و گسترش مشارکت دوسویه (هدف گذاری, تصمیم سازی و ...)لینک کمکی