فایل (word) مقاله معرفی روسازیهای بلوکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقاله معرفی روسازیهای بلوکی :

دانلود فایل (word) مقاله معرفی روسازیهای بلوکی 12 ص با فرمت WORD

مقدمه

روسازیها جز سرمایه ها و زیرساختارهای هرکشورمحسوب می‌شوند. سالانه مبالغ بسیارزیادی صرف طراحی, ساخت, تعمیر, نگهداری و بهسازی انواع سیستم‌های روسازی می‌شود. امروزه به غیر از سیستم‌های روسازی متداول آسفالتی و بتنی, استفاده از یک سیستم روسازی دیگری به سرعت درحال گسترش است که روسازی بلوکی بتنی نام دارد.

به منظوربرنامه ریزی برای طراحی, ساخت, تعمیر, نگهداری و بهسازی هرنوع روسازی نیازبه درک عملکرد و شناخت اجزا و پارامترهای تأثیرگذاربررفتار آن میباشد. لذا در این مقاله ابتدابه معرفی اجزا و عملکرد هرکدام از سیستم روسازی‌های متداول پرداخته شده است. درادامه تمامی اجزا تشکیل دهنده و عملکرد روسازی بلوکی بیان می‌گردد. درآخر نیز مقایسه ای بین این سیستم روسازی و سایر سیستم‌های روسازی بلوکی متداول صورت گرفته است.لینک کمکی