فایل (word) تحلیل شطح برمبنای تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تحلیل شطح برمبنای تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهی

تعداد صفحات :36

در بررسی ساختار معرفتی و زبانی شطح, رویکردهای متفاوتی وجود دارد. برخی از این رویکردها, عموما شطح را ناشی از وجود پارادوکس در سطح گزاره- اعم از پارادوکس وصفی و اسنادی- می دانند. برخی دیگر سعی در رفع تناقض و تقلیل شطح به گزاره های حقیقی دارند. بعضی هم با بررسی احوال عارفانه و معرفت شهودی سعی می کنند بین این شکل خاص بیانی و اشکال ویژه تجارب عارفانه پیوند ایجاد کنند.همه این رویکردها, ضمن روشن ساختن برخی از خصیصه های زبان عرفانی, به طور عام, و شطح, به طور خاص, سعی در تحلیل و تاویل شطحیات دارند. با وجود این, به نظر می رسد یکی از شاخص های اصلی و بنیادین شطح؛ یعنی تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی در همه نگرش های رایج, مغفول مانده است. این مقاله به بررسی شاخص های تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی و اهمیت آن در پیدایی و تاویل شطح می پردازد.
کلید واژه: شطح, تفکیک وجودی, تفکیک معرفتی, پارادوکس, دوگانی ها

لینک کمکی