فایل (word) سمات الأدب الواقعی فی شعر نزار قبانی السیاسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) سمات الأدب الواقعی فی شعر نزار قبانی السیاسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :32

نزار قبانی شاعر کبیر بین الشعرا المعاصرین الذی اشتهر بشعر المرأه و شعره السیاسی. أما شعره السیاسی فعلیه بعض السمات الخاصه القربیه من الأدب الواقعی و التی شجعت المؤلفین علی کتابه مقاله تبحث هذا الموضوع فتهدف هذه المقاله أن تظهر الواقعیه الأدبیه فی شعر نزار قبانی السیاسی و تثبته مستخدما سمات هذا المکتب الأدبی الفنیه فیذکرها المؤلفان واحدا واحدا و یؤتیان بنماذج من شعر نزار السیاسی تؤکد نظریه المقاله فی وجهه نظرها هذه.
کلید واژه: الأدب الواقعی, نزار قبانی, الشعر السیاسی

لینک کمکی