فایل (word) بررسی تطبیقی نقوش دستبافته های ایل شاهسون و قفقاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تطبیقی نقوش دستبافته های ایل شاهسون و قفقاز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گلجام

تعداد صفحات :21

شاهسون ها یا عشایر ایلسون (عشایر شاهسون بعد از انقلاب نام خود را به (ایلسون) تغییر دادند), یکی از مهمترین طوایف شمال غربی و ترک زبان ایران به شمار می روند. سرزمین کنونی این ایل, منطقه کوهستانی اهر, مشکین شهر, دشت مغان, کناره های رود ارس و پاره ای دیگر از مناطق آذربایجان شرقی است. آنها به تولید سوماک, کیف گلیم (مفرش), بافته های مسطح, روکرسی, پالاس و ورنی شهرت دارند. در طرح و بافت گلیم های آنها نوعی محدودیت به چشم می خورد. از نگاره های بزرگ و برجسته, به صورت ردیفی استفاده شده است. اکثریت این نقوش در بافته های قفقاز و آناتولی نیز مشاهده می گردد. بعضی شباهت های اقوام شاهسون و قفقاز به حدی است که امکان تمایز آنها به سختی میسر است, به خصوص در بافته های قدیمی تر که مربوط به زمانی است که مرزهای جنوبی قفقاز و شاهسون یکی بوده اند. هدف از این تحقیق, بررسی تطبیقی عناصر تزیینی و نقوش گلیم های ایل شاهسون و منطقه قفقاز است. این مقاله با هدف پاسخگویی به سوالات زیر نوشته شده است: 1) نقوش تزیینی بافته های ایل شاهسون چه هستند؟, 2) نقوش بافته های منطقه قفقاز چه عناصر تزیینی دربردارند؟ و 3) نقوش دو منطقه چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ مقاله از نوع تاریخی و روش بررسی, توصیفی- تحلیلی است. بر اساس این روش ابتدا مناطق و سپس نقوش بافته ها توصیف و تحلیل می شوند. گردآوری مطالب از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام گرفته است.
کلید واژه: گلیم های شاهسون, نقش مایه های تزیینی, گلیم های قفقاز

لینک کمکی