فایل (word) بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نظام تولید و توزیع فرش دستباف به منظور ارائه راهکار مناسب با تکیه بر تبدیل نظام فشاری (Push) به نظام کششی (Pull) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گلجام

تعداد صفحات :21

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت نظام تولید و توزیع فرش دستباف مبتنی بر زنجیره تامین ارزش, تلاش می کند تا اولا نوع سیستم تولید و توزیع فعلی فرش دستباف را مشخص نماید و ثانیا بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان فرش دستباف به بررسی امکان پذیری تبدیل نظام فشاری به نظام کششی بپردازد. جهت دستیابی به این امر از روش تحقیق توصیفی شاخه پیمایشی و تبیینی استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه را خبرگان و کارشناسان آگاه به نظام تولید و توزیع فرش دستباف تشکیل می دهند و بر اساس شناختی که مرکز ملی فرش ایران از این افراد دارد, تعداد 55 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که وضعیت فعلی نظام تولید و توزیع فرش دستباف ایران مبتنی بر نظام فشاری است. بدین معنی که هم در تولید و هم در توزیع این محصول کمتر به نظر و سلیقه مشتری توجه می شود و فعالان فرش دستباف ایران به عرضه فرش دستباف خود در بازارهای هدف می پردازند, به این امید که مشتری با ملاحظه فرش و هنر آنها تشویق به خرید گردد. اما در بسیاری از موارد این مهم کارساز واقع نمی شود و رقبای ایران در بازارهای هدف با درک این وضعیت به تولید و توزیع فرش های مورد دلخواه مشتریان هدف از نظر رنگ, شکل, اندازه, طرح و نقشه می پردازند. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد با برنامه ریزی و آگاه سازی فعالان فرش دستباف امکان تبدیل نظام تولید و توزیع مبتنی بر فشاری به کششی وجود دارد.
کلید واژه: نظام فشاری, نظام کششی, تولید, توزیع, فرش دستباف, زنجیره تامین ارزش

لینک کمکی