فایل (word) شیخ احمد جام و افسانه کرامات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شیخ احمد جام و افسانه کرامات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهی

تعداد صفحات :27

شیخ احمد جام از جمله عارفانی است که پیوند شخصیت و زندگی وی با کرامات سبب شده است که چهره حقیقی و اندیشه وی در لایه هایی از خرافات و هاله ای از ابهام باقی بماند. علاوه بر این, کرامات منسوب به او موجب نوعی تناقض شخصیتی و اندیشه ای در وجودش شده است, چنان که فاصله شیخ جام تصویرشده در مقامات ژنده پیل تا شیخ پدیدارشده در آیینه آثار او, همان فاصله افسانه تا حقیقت است. این معماها و تناقضات در قلمرو شخصیت و اندیشه شیخ, وی را به یکی از بحث انگیزترین چهره های تاریخ عرفان و تصوف مبدل کرده است.در این مقاله ابتدا با ذکر مقدماتی در تعریف کرامات و اثبات آن, به سیر کرامت سازی برای مشایخ صوفیه, از جمله شیخ احمد جام, پرداخته ایم. سپس با ارائه دلایل و شواهدی, ضمن نشان دادن برخی از کرامات شگفت آور مقامات ژنده پیل و بررسی صحت و سقم آنها کوشیده ایم به شخصیت و اندیشه های اصیل و غیرافسانه ای شیخ جام بیشتر نزدیک شویم.
کلید واژه: احمد جام, کرامات, مقامات ژنده پیل, سدیدالدین غزنوی, تصوف

لینک کمکی