فایل (word) نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهی

تعداد صفحات :25

تاتی خلخال و تالشی از هم متاثرند, اما مقدار این تاثیر در مناطق مختلف متفاوت است. شدت نزدیکی این دو گویش با یکدیگر عاملی برای مخفی ماندن حدود و ثغور جغرافیای زبانی این دو شده است, چنان که گاه گونه های تاتی در دل تالشی, و گونه هایی تالشی در دل تاتی یافت می شوند. دو روستای (اسکستان) و (اسبو), از توابع شاهرود خلخال, از دیرباز در مسیر راه تالش و شاهرود قرار گرفته و ارتباط تنگاتنگی با تالش داشته اند, این دروازه در تحقیقات زبان شناسی تاتی و تالشی جدی گرفته نشده است.این مقاله با توجه به دلایل مختلف زبان شناختی, اجتماعی و جغرافیایی در پی آن است که نشان دهد زبان دو گونه اسکستانی و اسبویی, برخلاف معروف, به نظر می رسد گونه ای از تالشی باشد. ویژگی ها و مولفه های مهم زبانی خاص تاتی و تالشی, سابقه ارتباط این دو منطقه با هم, ارائه شواهد و مثال هایی در چند بخش آوایی, ساخت واژی, و واژگانی, و بررسی ملاحظات جغرافیایی منطقه موید این مدعاست.
کلید واژه: تاتی خلخال, تالشی, آذری, اسکستان, اسبو

لینک کمکی